JAK ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ W PROGRAMIE CANADIAN EXPERIENCE CLASS?

Esteem

W moim artykule w zeszłym tygodniu osoby zainteresowane imigracją w Kanadzie znalazły ważną informację o zapowiedzianym terminie wznowienia funkcjonowania Express Entry (EE). W tekście tym przypomniałam, że EE jest takim systemem zarządzania trzema głównymi programami imigracyjnymi z kategorii ekonomicznej. Są to: Federal Skilled Worker Program,, Canadian Experience Class oraz Federal Skilled Trades Program oraz częściowo Provincial Nominee Program. Dzisiaj poświęcę uwagę programowi Canadian Experience Class (CEC).
Przypomnę, że mniej więcej co dwa tygodnie Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) organizuje losowanie aplikacji systemu Express Entry, zapraszając kandydatów o najwyższych wynikach do rozpoczęcia kolejnych działań w staraniach o kanadyjską imigrację. Oczywiście kandydaci muszą spełnić pewne wymagania, które – jak sądzę – dla osób zainteresowanych stałą rezydencją w Kanadzie nie powinny być dużym zaskoczeniem i stanowić wielkiej trudności.
Pierwszym warunkiem jest posiadanie przynajmniej rocznego doświadczenia zawodowego lub technicznego w Kanadzie w ciągu 36 miesięcy od daty złożenia wniosku. Oprócz tego kandydat na stałego rezydenta powinien wykazać się kanadyjskim poziomem benchmarku języka (CLB) 5 („początkowy średniozaawansowany”) dla stanowisk NOC B lub CLB 7 („odpowiedni poziom średniozaawansowany”), dla stanowisk NOC na poziomie umiejętności 0 lub A. Ponadto plany takiego kandydata powinny uwzględniać zamieszkiwanie i pracę poza prowincją Quebec. Trzeba pamiętać, że jeden rok (lub 12 miesięcy) stażu pracy definiuje się jako co najmniej 1560 godzin wykwalifikowanego stażu pracy w Kanadzie. Można to uzyskać poprzez pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. I uwaga: samozatrudnienie i doświadczenie zawodowe zdobyte podczas bycia studentem w pełnym wymiarze godzin np. w ciągu semestru pracy COOP nie liczą się do CEC.
Bardzo ważną informacją jest też to, że wnioskodawcy mogą pozostać w Kanadzie przez cały czas trwania rozpatrywania aplikacji. A także, że CEC jest również otwarte dla osób, które nie przebywają już w Kanadzie, o ile złożą wniosek w ciągu trzech lat od opuszczenia kanadyjskiego pracodawcy. Jeśli spełnione są te wymagania, kandydat może być wprowadzony do puli kandydatów Express Entry.
     Po otrzymaniu tego profilu IECC ustali, do którego programu Express Entry kandydat jest uprawniony. Jeśli kwalifikuje się do CEC, to zostanie umieszczony w puli Express Entry wraz z innymi, którzy uzyskają taką kwalifikację.
Jesli kandydat otrzyma ITA (zaproszenie do złożenia wniosku to kolejnym krokiem jest przesłanie w ciągu 60 dni dokumentów i aplikacji  do IRCC .Opóźnienie wysyłki oznacza konieczność startu od nowa.
       Oczywiście należy pamiętać, że wypełnienie internetowego profilu Express Entry nie gwarantuje uzyskania zaproszenia do ubiegania się o pobyt stały. Należy mieć wystarczająco wysoki wynik, aby osiągnąć minimalny próg w danym losowaniu. Przy czym warto pamiętać, że wysokość tego progu jest zmienna i czasami  niska i - co ważniejsze - że wchodzący do puli kandydaci mogą otrzymać zaproszenie do składania wniosku o pobyt stały czyli Invitation to Apply.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: