CZY MOŻNA SPONSOROWAĆ KUZYNA?

Esteem

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest bardzo krótka i brzmi NIE. Oczywiście można i należy pomóc mu uzyskać stały pobyt w Kanadzie, ale nie poprzez sponsorowanie. Ta możliwość, znana i wykorzystywana przed laty, niestety już nie istnieje. Chcąc pomóc krewniakom uzyskać tu stałą rezydencję należy (najlepiej po dobrej konsultacji z właściwym doradcą imigracyjnym) wybrać dla różnych krewnych inną drogę, czyli odpowiedni program imigracyjny.
Co jakiś czas, ostatnio znacznie częściej (efekt wojny na Ukrainie), pytanie o sponsorowanie bliższych lub dalszych krewnych pojawia się bardzo często i jednocześnie przeważnie towarzyszy mu niedowierzanie, że tej możliwości nie ma. Moi rozmówcy powołują się wówczas na wiadomości, a często też własne doświadczenia z przeszłości, z lat 80-tych i 90-tych. Wielokrotnie słyszałam też wypowiedzi o współczesnym „sponsorowaniu“ jakiegoś krewniaka. Przeważnie jednak chodzi o wyświadczoną pomoc w znalezieniu drogi do stałego pobytu poprzez poszukanie właściwego przewodnika i wypełnienie jego zaleceń, albo o jakieś wsparcie materialne, a na pewno nie o sponsorowanie określone w prawie imigracyjnym.
Oczywiście funkcjonuje sponsorowanie obcokrajowców do Kanady. Ciągle istnieje możliwość sponsorowania współmałżonków, dzieci, rodziców, dziadków. Także osoby będące w relacji konkubinatu mogą złożyć wnioski sponsorskie lub ubiegać się razem o status stałego rezydenta. Również wtedy, gdy para nie może razem zamieszkiwać, przebywając nawet w różnych krajach. Wówczas nadal istnieje prawna możliwość sponsorowania w kategorii zwanej conjugal partners. Natomiast o sponsorowanie kuzyna lub innego krewnego można starać się w przypadku absolutnego braku krewniaków w Kanadzie.
Kryteria dotyczące sponsorowania wydają się być jasne i jednoznaczne. W przypadku konkubinatu widzimy jednak próby stosowania interpretacji dopasowującej sformułowane zasady do konkretnego układu partnerskiego. Spotykamy ludzi, którzy zwykłe zamieszkanie pod jednym dachem ze stałym rezydentem lub obywatelem Kanady i wspólne imprezy uważają za dowody trwałego życia w konkubinacie. To jednak jest dużo za mało by na tej bazie rozpocząć proces sponsorski jako drogi do stałego pobytu. Za mało, by przekonać urzędnika imigracyjnego o trwałości takiego związku.
Co jest konieczne, aby osiągnąć sukces na takiej drodze? Najważniejszy jest przynajmniej roczny staż tego związku. Wspólny dach i łoże powinno być podparte tzw. twardymi dowodami. Do nich się zalicza wspólne konto, rozliczenie podatkowe, jakieś wspólne ubezpieczenie. Zdjęcia, nawet te ze wspólnego łoża, mogą być wtedy „dekoracyjnym“ dodatkiem. A wszystko musi być dobrze zaprezentowane. Koniecznie musi być prawidłowo wypełniona właściwa aplikacja. Całość ma być rzetelnie przygotowana, łatwa do wglądu i analizy.
Dosyć często spotykam się ze zbyt luźnym podejściem do programu sponsorskiego. A przecież uznanie tego partnerstwa nie zapada automatycznie. Będzie miało dobry przebieg, gdy zostanie przygotowane przez dobrego specjalistę w dziedzinie prawa imigracyjnego. Profesjonalista powie co i jak należy przygotować, jakie dokumenty przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego. Pamiętajmy, że jest to poważna sprawa, której nie można dowolnie poprawiać i naprawiać. I całość trafia do kartoteki osoby zainteresowanej.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: