Pasożyty jelitowe i ich wpływ na skórę

Wreszcie doczekaliśmy się lata. Zaświeciło słońce, w związku z tym spędzamy więcej czasu na tak zwanym świeżym powietrzu. Oprócz wielu korzyści ma to też swoje ujemne strony. O szkodliwym działaniu promieni słonecznych pisaliśmy już poprzednio, dziś zajmiemy się raczej tym co może dostać sie do naszego przewodu pokarmowego i narobić szkód w całym organizmie. Ciepła, i w naszym przypadku, wilgotna pogoda zwiększa znacznie sanse na przetrwanie wszelkiego rodzaju jaj i larw pasożytów. Wydalone z kałem człowieka lub zwierzęcia zalegają w ciepłym i wilgotnym klimacie skąd mogą dostać się do drugiego osobnika. Przenoszą się one głównie przy pomocy brudnych rąk lub przy udziale naszych  zwierząt  domowych (psów i kotów). Po dostaniu się do przewodu pokarmowego człowieka następuje rozwój pasożyta. W przewodzie pokarmowym pasożyty “objadają” żywiciela z niestrawionego jeszcze pokarmu. Oprócz białek, węglowodanów i tłuszczy zubożają one organizm gospodarza z enzymów, hormonów i witamin. Rozwijające się pasożyty uszkodzają mechanicznie ścianę jelita. Aby zapewnić sobie optymalne warunki rozwoju pasożyty wytwarzają szereg enzymów i toksyn osłabiających żywiciela. Pacjenci zwykle uskarżają się na podkrążone oczy, ciągle bladą skórę, trudności w zasypianiu, trudne do opisania i leczenia zmiany skórne. Czasami jest to uporczywy świąd lub wszelkiego rodzaju wysypki na powierzchni skóry.
U dzieci spotykamy “wypaczony” apetyt. Nierzadko objawem zakażenia pasożytniczgo może być uporczywy i przedłużający się kaszel nie ustępujący mimo leczenia, nawracające anginy i zapalenia krtani. Jednym z pasożytów mogący powodować szczególnie trudne do zdiagnozowania objawy jest Lamblia. Manifestuje się ona częstymi wysypkami skórnymi i napadami duszności często mylonymi z atakami astmy oskrzelowej.
Rozwijające się pasożyty wydzielają wiele substancji, które mogą działać toksycznie na organizm żywiciela. Oprócz działania toksycznego wiele z tych substancji wywiera działanie alergiczne. W związku z tym mogą pojawić się objawy alergii skórnych. Świąd, zaczerwienienie, czasami objawy przypominające pogryzienie przez owady. Może też dojść do trudnej do zdiagnozowania egzemy. Zwykle rutynowe testy alergiczne są skierowane przeciw składnikom pokarmowym, a nie pasożytom. W związku z tym trudno jest postawić jednoznaczną diagnozę inwazji pasożytniczej. Jak każdy żywy organizm, pasożyty obumie- rają. Rozkładające się ciała pasożytów mogą być źródłem dodatkowych toksyn. Wchłaniając się z przewodu pokarmowego dostają się one do wątroby powodując jej dodatkowe obciążenia. Toksyny pasożytów, jak i substancje powstałe w wyniku ich przemiany materii lub rozkładu mogą też wywołać opóźnione reakcje alergiczne. Nawet do kilku tygodni po zadziałaniu danej substancji.
Dlatego wszelkiego rodzaju problemy związane z ogólnym osłabieniem, bladością, ciemnymi obwódkami pod oczami, trudnościami z zasypianiem czy uporczywym świądem  i wysypkami skóry, powinny być zdiagnozowane w kierunku inwazji pasożytniczych.
Najbardziej wiarygodną diagnozą powinno być wykrycie pasożyta w kale. Niestety wielokrotnie z takich czy innych przyczyn jest to niemożliwe. W takim wypadku możemy odwołać się do innych metod diagnostycznych – między innymi biofeedback. Metoda ta, nieinwazyjna z natury, pozwala nie tylko wykryć pasożyta , ale także określić w jaki sposób alergizuje on ustrój.
Inwazja pasożytnicza wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia. W wielu wypadkach nie tylko samego pacjenta, ale także członków rodziny zamieszkujących razem z pacjentem aby wykluczyć ukryte nosicielstwo. W wielu wypadkach także “family pet” musi być poddany terapii.
W leczeniu stosujemy zwykle środki, które mogą działać bezpośrednio na pasożyta, ale też środki, które wzmocnią organizm gospodarza lub też zmienią go tak, że pasożyt nie będzie się mógł się w nim zagnieździć.

Dr. Andrzej Salaniuk N.D., Naturopath

2399 Cawthra Road #101, Mississauga. Tel: 416-830-0626
www.facebook.com/Lakeshore Natural Health Clinic
Serwisy pokryte przez większość ubezpieczeń/benefity.
Możliwość bezpośredniego rozliczania z kompaniami ubezpieczeniowymi. Gift certificates available.