Liczne telefony od osób zainteresowanych sprawami imigracyjnymi pozwalają mi obecnie podzielić tych respondentów na dwie główne grupy. Jedna, to osoby obawiające się, że pandemia koronawirusa będzie miała duży wpływ na spowolnienie gospodarki kanadyjskiej i recesję, a więc także zamknięcie rynku pracy dla obcokrajowców, a także ich pożegnanie się z Kanadą. Druga natomiast, optymistyczna, to ludzie przewidujący nie tylko konieczność obecnego zabezpieczenia kryzysu, ale następnie szybkiej odbudowy kanadyjskiej ekonomii, do czego będą potrzebni pracownicy zagraniczni.

Oczywiście w jednym i drugim przypadku nie ma żadnych konkretnych wiadomości na te tematy ze strony rządu, za to – jak zwykle w tego typu okolicznościach – są liczne dyskusje mniej lub bardziej zainteresowanych osób i ich do- radców.

W związku z istniejącą sytuacją radzę, aby przede wszystkich nie wsłuchiwać się w różne szumy informacyjne. Budowanie na tym swej przyszłości może okazać się zamkiem z piasku. Nie należy wpadać w żadną ze skrajności, czyli ani w jakąś panikę, ani w hura optymizm.

Proszę zwrócić uwagę, że nie tylko nie zlikwidowano któregokolwiek z programów imigracyjnych, ale zapewniono wszystkie istotne zabezpieczenia osobom, których sprawy są w rozpatrywaniu. Kolejny raz przy tym okazało się, że naprawdę warto jest utrzymywać legalność pobytu. Wielokrotnie przypominałam o przedłużaniu wiz i ten temat wciąż jest i będzie aktualny. Także o utrzymywaniu dobrych relacji z pracodawcami. Obecny stan epidemiczny nie będzie wieczny, zostanie odwołany, a wtedy zarówno te dobre układy, jak i zdobyte doświadczenia bardzo się przydadzą.

Zalecam też, aby nie lekceważyć różnych obowiązków płatniczych, nie mówiąc już o wywiązywaniu się z zakresu czynności pracowniczych i nie wspominając o przestrzeganiu prawa. Uważam, że ten niewątpliwie trudny czas, dla wielu osób chcących uzyskać stałą rezydencję będzie czasem sprawdzianu i warto zadbać o jego dobre zaliczenie.

Niestety pandemia spowodowała zawieszenie bardzo oczekiwanego uruchomienia programu sponsorowania rodziców i dziadków. Miał on być zmodyfikowany i wejść w życie przed 1. kwietnia. No cóż – musimy czekać na wiadomość o nowym terminie oraz warunkach do spełnienia. Jednocześnie ministerstwo imigracji zapewnia, że nie będzie opóźnień w rozpatrywaniu podań sponsorskich już złożo- nych, czyli zeszłorocznych.

Również w zawieszeniu jest dalsza realizacja programu International Experience Canada. Niestety wstrzymane jest rozpatrywanie zgłoszeń w tym programie. Ostatnia aktualizacja danych miała miejsce 6. marca i jak widać nic się w tej sprawie nie zmienia. Naturalnie osoby, które uzyskały aprobatę w tym programie jeszcze przed wybuchem pandemii i wprowadzonym zawieszeniem przyjazdów, będą mogły z tego skorzystać po odwołaniu tej blokady.

W celu uzyskania więcej informacji w tej i innych sprawach w zakresie imigracji proszę kontaktować się telefonicznie z naszym biurem.

Irena Bartoszewicz

     Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants

of Canada Regulatory Council #R407591

Tel 905 290 0870