Premier Justin Trudeau zaprezentował w środę większy, 36-osobowy gabinet, którego celem jest promowanie kampanii liberalnej, obiecującej walkę ze zmianami klimatu i promo­wanie dobrobytu klasy średniej, jednocześnie próbującej złagodzić napięcia regionalne zaostrzone przez wyniki wyborów w zeszłym miesiącu.
Kluczową rolę w jego nowym rządzie w epoce rządów mniejszościowych objęła Chrystia Freeland, która przeszła z prestiżowego MSZ do stanowiska wicepremiera i ministra odpowiedzialnego za sprawy międzyrządowe.
Oto pełna lista zmian gabinetowych:
Chrystia Freeland zostaje wicepremierem i ministrem spraw międzyrządowych
Anita Anand zostaje ministrem usług publicznych i zamówień publicznych
Navdeep Bains zostaje ministrem innowacji, nauki i przemysłu
Carolyn Bennett pozostaje ministrem do kontaktów z pierwszymi narodami
Marie-Claude Bibeau pozostaje ministrem rolnictwa i żywności
Bill Blair zostaje ministrem bezpieczeństwa publicznego i stanu zagrożenia
Bardish Chagger zostaje ministrem różnorodności, integracji i młodzieży
François-Philippe Champagne zostaje ministrem spraw zagranicznych
Jean-Yves Duclos zostaje przewodniczącym Rady Skarbu
Mona Fortier zostaje ministrem dobrobytu klasy średniej i zastępcą ministra finansów
Marc Garneau pozostaje ministrem transportu
Karina Gould zostaje ministrem rozwoju międzynarodowego
Steven Guilbeault zostaje ministrem kanadyjskiego dziedzictwa
Patty Hajdu zostaje ministrem zdrowia
Ahmed Hussen zostaje ministrem rodzin, dzieci i rozwoju społecznego
Mélanie Joly zostaje ministrem rozwoju gospodarczego i języków urzędowych
Bernadette Jordan zostaje ministrem rybołówstwa, oceanów i kanadyjskiej straży przybrzeżnej
David Lametti pozostaje ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Kanady
Dominic LeBlanc zostaje przewodniczącym Queen’s Privy Council for Canada
Diane Lebouthillier pozostaje ministrem dochodu narodowego
Lawrence MacAulay pozostaje ministrem do spraw weteranów i zastępcą ministra obro- ny narodowej
Catherine McKenna zostaje ministrem infrastruktury i społeczności
Marco E. L. Mendicino zostaje ministrem imigracji, uchodźców i obywatelstwa
Marc Miller zostaje ministrem do spraw indian
Maryam Monsef zostaje ministrem kobiet i równości płci oraz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich
Bill Morneau pozostaje ministrem finansów
Joyce Murray zostaje ministrem administracji cyfrowej
Mary Ng zostaje ministrem ds. małych przedsiębiorstw, promocji eksportu i handlu międzynarodowego
Seamus O’Regan zostaje ministrem zasobów naturalnych
Carla Qualtrough zostaje ministrem zatrudnienia, rozwoju siły roboczej i integracji osób niepełnosprawnych
Pablo Rodriguez zostaje liderem rządu w Izbie Gmin
Harjit Sajjan pozostaje ministrem obrony narodowej
Deb Schulte zostaje ministrem do spraw seniorów
Filomena Tassi zostaje ministrem pracy
Dan Vandal zostaje ministrem spraw północnych
Jonathan Wilkinson zostaje ministrem środowiska i zmian klimatu
Trudeau wymienił także kilka innych nominacji, które z technicznego punktu widzenia nie są częścią gabinetu.
Pablo Rodriguez zostaje Quebec lieutenant
Jim Carr zostaje specjalnym doradcą ds. Prerii
Kirsty Duncan zostaje wiceprzewodniczącym rządu w Izbie Gmin
Mark Holland pozostaje głównym kontrolerem parlamentarnym
Kevin Lamoureux zostaje sekretarzem parlamentarnym przy liderze rządu w Izbie Gmin