Rząd Ontario rozważa sprzedaż praw do nazewnictwa dworców GO, parkingów, a nawet toalet na stacjach w celu znalezienia nowych źródeł przychodów.
Minister transportu Caroline Mulroney twierdzi, że takie posunięcie zwiększy źródła dochodów dla Metrolinx czyli regionalnego operatora komunikacji w Greater Toronto Area.
Oblicza się, że dzięki temu posunięciu można uzuskać od 50 do 500 tys. dol. rocznego dochodu. Do oryginalnych nazw dołączono by jednocześnie nazwę sponsora, np. Mimico GO CocaCola.
Rząd zaproponował podpisanie nawet 10-letnich kontraktów z tymi, którzy wykupią prawa do używania nazwy.