Koronawirusowy rynek pracy

COVID-19 może na zawsze zmienić pracę biurową. Zaledwie ułamek osób pracujących w domu podczas pandemii wróciło do biur.

Nowe badanie społeczne sugeruje, że wielu pracowników, którzy pracowali zdalnie z powodu pandemii COVID-19, chciałoby kontynuować pracę w domu przez czas nieokreślony.

Tylko część pracowników, którzy rozpoczęli pracę w domu podczas pandemii COVID-19, wróciła do pracy w pełnym wymiarze godzin, co ma konsekwencje dla wszystkiego, od sposobu zarządzania biurami, po miejsce, w którym mieszkamy – pojawia się też pytanie czy małe firmy otaczające biurowce zdołają przetrwać?

Według danych Labour Force Survey opublikowanych przez Statistics Canada, prawie trzy czwarte z 3,4 miliona Kanadyjczyków, którzy rozpoczęli pracę w domu na początku kryzysu, nadal pracowało zdalnie w sierpniu.

Inne badanie sugeruje, że wielu z tych nowych pracowników zdalnych chciałoby pracować w domu przez czas nieokreślony.

Badanie to, przeprowadzone przez Maru/Blue na zlecenie ADP Canada, wykazało, że 45 procent ankietowanych wolałoby pracować zdalnie co najmniej trzy dni w tygodniu. Kolejne 15 procent chciałoby pracować zdalnie jeden lub dwa dni w tygodniu.

„Wygląda na to, że praca zdalna już tu pozostanie, a przynajmniej większość z nas tego chce” – powiedziała Heather Haslam, wiceprezes ds. Marketingu w ADP Canada, firmie zajmującej się zasobami ludzkimi.

Ankieta wykazała, że ​​częściowo wynika to ze strachu przed samym wirusem. Spośród 12 procent, które stwierdziły, że obawiają się powrotu do swoich poprzednich miejsc pracy, 56 procent stwierdziło, że martwi się zarażeniem nowym koronawirusem.

Kolejne 13 procent stwierdziło, że nie wie, jak mogliby sprostać obowiązkom rodzinnym ery COVID podczas pracy poza domem – na przykład opiekę nad starszymi członkami rodziny lub dziećmi, których szkoły mogą zostać zamknięte w przypadku wybuchu epidemii, powiedział Haslam.

Badanie wykazało również, że młodzi ludzie byli bardziej skłonni uwierzyć, że krzywa wychyla się na stałe na korzyść elastycznej pracy. Czterdzieści cztery procent respondentów w wieku od 18 do 34 lat stwierdziło, że wierzą, że ich pracodawcy wprowadzą bardziej elastyczną politykę w ciągu najbliższych pięciu lat, w tym elastyczny czas pracy i pracę zdalną; 28 procent stwierdziło, że wierzy, że do tego czasu większość ludzi będzie pracować zdalnie.

Ankieta internetowa, w której wzięło udział 1538 Kanadyjczyków pracujących w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, została zakończona między 10 a 20 sierpnia. Porównywalny margines błędu w tym badaniu wyniósł +/- 2,4 punktu procentowego.