IMIGRACJA – RZĄD NADROBI ZALEGŁOŚCI

Wiadomym jest, że skutki pandemii koronawirusa są i będą widoczne w dynamice rozwoju gospodarczego Kanady, przy którym od lat jest zapotrzebowanie na zagranicznych pracowników wszelkich branż. Plany imigracyjne zakładające przyjęcie do 2022 roku ponad miliona imigrantów niestety musiały zostać skorygowane. I chociaż podstawy kanadyjskiej polityki imigracyjnej nie uległy zmianie, jednak bardzo dużemu ograniczeniu uległy nie tylko podróże o charakterze turystycznym (w tym odwiedzanie rodzin), ale także możliwość starania się o wszelkie inne wizy i stały pobyt. Aby przywrócić wcześniejszą i planowaną dynamikę rozwoju gospodarczego rząd podjął decyzję dużego, corocznego zwiększenia liczby obcokrajowców uzyskujących prawo stałego pobytu. W latach 2021 – 2023 liczba nowych stałych rezydentów ma się zwiększyć o około 1 milion 250 tysięcy. Jak widać ta kwota w zasadzie nawiązuje do wcześniejszego trzyletniego planu.

Z pewnością wszystkich zainteresuje ile miejsc jest zaplanowanych na poszczególne kategorie ekonomiczne. Otóż na wszystkie programy kategorii ekonomicznej planowanych jest w 2021 roku aż 232.500 miejsc, w 2022 roku 241.500, a w następnym 249.5000. W tym momencie chcę zwrócić uwagę na duże liczby miejsc w programach prowincyjnych. bo w kolejnych latach ma to być 80.800, 81.500 i 83.000. Interesująco zapowiada się też program Atlantic Immigration Pilot z przewidzianą liczbą miejsc 6.000, 6.250 i 6.500. Na całą kategorię ekonomiczną przewidziano około 60 procent wszystkich miejsc.

Jak zwykle na drugiej liczbowej pozycji jest kategoria rodzinna. I tak przewidziano w niej po 80 tysięcy miejsc na lata 2021 i 2022 oraz 81tysięcy na rok 2023 dla sponsorowanych stałych partnerów życiowych, czyli małżonków, konkubentów. Dla sponsorowanych rodziców i dziadków zaplanowano po 23.500 miejsc rocznie, czyli w sumie ponad 70 tysięcy w ciągu trzech lat.

Poprzez programy zaliczane do kategorii humanitarnej oraz w klasie „minister’s permit holder” stały pobyt ma uzyskać po 5,5 tysiąca w roku 2021 i w 2022 oraz 6 tysięcy w roku 2023.

Wdrażając do realizacji przedstawiony plan imigracyjny na najbliższe 3 lata rząd przewiduje znaczne wsparcie demograficzne i gospodarcze, co z pewnością przełoży się na wzmocnienie pozycji Kanady w świecie. Zakłada także koncentrację na innowacyjnych i ukierunkowanych na podejściach do zaspokojenia różnorodnych potrzeb demograficznych i pracy w całym kraju. Ma realizować zobowiązanie do budowania potencjału i cyfrowej transformacji w kanadyjskim systemie imigracyjnym w celu jego wspierania i łagodzenia wpływu COVID-19 na przetwarzanie wniosków. Planuje wprowadzić dodatkowe punkty dla francuskojęzycznych kandydatów w ramach programów Express Entry, w celu promowania rozwoju wspólnot frankofońskich poza Quebec. Również chce zrealizować zobowiązanie przyjęcia do 500 uchodźców w ciągu najbliższych 2 lat w ramach projektu Economic Mobility Pathways – innowacyjnego podejścia, które pomaga wykwalifikowanym uchodźcom ubiegać się o pobyt stały za pośrednictwem istniejących ścieżek imigracji ekonomicznej.

               Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com