Futurystyczne plany

Małe miasteczko przekształca się w miasto przyszłości

Innisfil położone około 60 km na północ od Toronto ma się przekształcić w futurystyczne miast “Orbit”.
W okolicach 6. Linii i na wschód od 20. Sideroad, w sercu regionu, Innisfil zrealizuje się urbanistyczne marzenie stworzenia idealnej równowagi między życiem miejskim, a jednocześnie utrzymaniem roli usługowej dlarolniczych terenów wokoło.
Według Urban Toronto główny plan “Orbity”, opracowany przez firmę PARTISANS, przedstawia propozycję założenia nowego miasta nawet do 150 000 mieszkańców.
Plan koncentruje się wokół nowego zestawu stacji GO, który ma zostać zbudowany w tym obszarze w ciągu najbliższych kilku lat. Stacja zapewni szybszy i bardziej dostępny transport dla tych, którzy mieszkają w regionie, ale miasto Innisfil zamierza wyjść z planami daleko dalej.
Na szczycie stacji zaplanowano cztero-wieżową zabudowę wielofunkcyjną z połączeniami z poziomu ulicy i budynków.
„Nie chcemy budować standardowych pudełek – wiemy, że jest to okazja, aby zapewnić naszej społeczności prawdziwy węzeł komunikacyjny i wiele więcej” – stwierdza strona internetowa miasta.
„Mając to na uwadze, nasza futurystyczna społeczność została zaprojektowana kompleksowo z myślą o tym, jak ludzie będą mieszkać, podróżować, wchodzić w interakcje, bawić się i pracować – lub Orbitować wokół niego; bez wątpienia jest to podstawowe założenie projektu Orbit: Innisfil”.
Po ukończeniu nowe futurystyczne miasto stanie się domem dla zróżnicowanej społeczności skupionej wokół szeroko dostępnego transportu publicznego.
Zapewni komercyjne, instytucjonalne, edukacyjne i społeczne aspiracje wszystkim tym, którzy zamieszkają miasto przyszłości.
Według strony internetowej Innisfil -„Życie na Orbicie oznacza, że ​​mieszkańcy nie będą musieli już podróżować do Barrie ani Toronto, dzięki pełnemu pakietowi udogodnień, w tym zaprojektowanych dla lokalnych przedsiębiorców i tradycyjnych i nietradycyjnych gałęzi przemysłu, możliwości całorocznego uprawiania sportu i rekreacji, sztuki i kultury, etc.”.
„Dzięki stacji GO w centrum, Orbit oferuje liczne opcje transportu, aby połączyć ją z okolicznymi terenami rolniczymi Innisfil dzięki ścieżkom dla pieszych, drogom rowerowym, dostępności systemu Innisfil Transit, który będzie korzystać z autonomicznych pojazdów.”
Ponieważ populacja GTA nadal rośnie znacznie powyżej pojemności i utrzymuje się trend wzrostu cen domów, Orbit zamierza wykorzystać ten przyrost, zapewniając mieszkańcom GTA inną opcję życia w mieście.
Rozwój w Innisfil będzie następował stopniowo, a plan został specjalnie zaprojektowany, aby uwzględnić tego rodzaju stopniową ekspansję.
Stacja GO pozostanie w centrum tego obszaru, a rozwój będzie powoli rozszerzać się poza stację w „squircles” – mieszance kwadratu i koła – w miarę upływu czasu.
Plan skupia się na zaoferowaniu wielu zielonych terenów w całym mieście, aby zachować atrakcyjność wiejskiego życia, w tym propozycję parku w południowo-wschodnim rogu Orbity, który łączyłby się z jeziorem Simcoe.
Plan obejmuje również 3,5-kilometrowy park liniowy biegnący po obu stronach torów kolejowych, który obejmowałby ogród rzeźb, rynek, szlaki rekreacyjne i place zabaw.
Proces budowy Orbity zostanie tak zaplanowany abu sprostać przewidywanemu wzrostowi gęstości zaludnienia za pomocą dyna- micznego podziału na strefy, „stosunkowo nowego pomysłu, który proponuje automatyczne zwiększenie strefy całego obszaru po spełnieniu określonych warunków rozwojowych” tłumaczy Urban Toronto.
Dzięki tej metodzie, gdy obszar zostanie zabudowany w 70 procentach, standardy gęstości i wysokości budynków automatycznie wzrosną, aby umożliwić przyrostowy wzrost populacji.
Orbita jest wynikiem zaangażowania rady miejskiej, liderów społeczności, architektów, programistów, konstruktorów i wielu innych.
„Naszym pierwszym priorytetem dla Orbity jest zbudowanie nowej stacji GO w Innisfil i ciężko pracujemy, aby stało się to w ciągu najbliższych kilku lat”.