Egzamin dla immigrantów

Quebec sprawi, że imigranci przejdą test „wartości”. Test obejmie to, co rząd nazywa „wartościami demokratycznymi i wartościami Quebecu”.
Imigranci do Kanady, którzy chcą osiedlić się w Quebecu, wkrótce będą musieli przejść test wartości prowincji.
Od 1 stycznia imigranci będą musieli udowodnić, że nauczyli się „wartości demokratycznych i wartości Quebecu” w celu uzyskania certyfikatu selekcji, co jest pierwszym krokiem w kierunku stałego pobytu dla imigrantów chcących mieszkać w prowincji.
Test dotyczy wyłącznie ekonomicznej klasy imigrantów, nadzorowanej przez rząd prowincji. Nie dotyczy to imigrantów przybywających do Quebecu jako uchodźcy lub w drodze łączenia rodzin.
Imigranci ekonomiczni i towarzyszący im członkowie rodziny będą musieli przejść test, jeśli chcą przeprowadzić się do Quebecu.
Osoby niepełnoletnie lub osoby ze schorzeniem, które uniemożliwiają im uzyskanie certyfikatu, byłyby zwolnione.
Premier François Legault powiedział, że test, który był obietnicą złożoną przez Coalition Avenir Québec w zeszłorocznych wyborach w prowincji, wysyła wyraźny komunikat potencjalnym imigrantom.
„Myślę, że ważne jest, aby ktoś chciał przyjechać i zamieszkać w Quebecu, aby wiedzieć, że na przykład kobiety są równe mężczyznom w Quebecu” – powiedział w środę, podkreślając, że niektórzy religijni ekstremiści nie podzielają tego poglądu.
Dodał, że ważne jest, aby nowi przybysze rozumieli nowe prawo sekularyzmu prowincji, które zakazuje pracownikom publicznym sprawowania władzy przez noszenie symboli religijnych.
„Myślę, że to ważne, zanim zdecydujesz się przyjechać do Quebecu, jeśli spodziewasz się pracy na stanowisku władzy, nie będziesz miał prawa nosić religijnego znaku. Myślę, że ważne jest, abyśmy rozumieli wartości i społeczeństwo, w którym chcesz żyć ”.
Wartości są zdefiniowane jako wyrażone w Quebecu Karty Praw Człowieka i Wolności, która została niedawno zmieniona w celu podkreślenia sekularyzmu państwa.
Zmiana została ogłoszona w środę w oficjalnym dzienniku prowincji.
„Jesteśmy odrębnym społeczeństwem” – mówi Legault
Legault powiedział, że test będzie podobny do tego, który jest już wymagany do uzyskania obywatelstwa kanadyjskiego.
„Oczywiście mamy sekularyzm, w którym jest różnica” – powiedział. „Jesteśmy odrębnym społeczeństwem”.
Test będzie składał się z 20 pytań, wybranych losowo z banku 200 pytań.
Kandydaci będą musieli uzyskać 75 procent odpowiedzi na prawo do zaliczenia. Jeśli się nie uda, mogą przystąpić do testu po raz drugi.
Po drugiej porażce kandydat może wziąć udział w zajęciach lub spróbować po raz trzeci.