Dziwne dane TTC

Dane zebrane przez TTC pokazuja, że czarnoskórzy użytkownicy komunikacji miejskiej w Toronto są karani mandatami za przejazd bez biletu lub nielegalne wtargnięcie w nieproporcjonalnie dużym stopniu w stosunku do liczby innych ukaranych pasażerów.
W latach 2008 do 2018 roku wystawiono około 47 000 mandatów z tego 18.5% otrzymali czarnoskórzy. Przy czym jedynie 8.9% mieszkańców Toronto określa się rasowo jako “Black” a wśród pasażerow TTC stanowią oni 10.7% użytkowników według statystyk z 2016 roku.
TTC zaprzecza, że pracownicy firmy są rasistami i jednocześnie oświadcza, że inspektorzy ruchu i kontrolerzy przechodzą specjalne szkolenia z zakresu multikulturowości i praw człowieka. Twierdzi także , że dane opublikowane przez Toronto Star są z gruntu fałszywe, ponieważ w ciągu ostatniego dziesięciolecia wystawiono ok. 80 000 mandatów, ale w dokumentacji 33 000 nie zanotowano rasy ukaranego.
Współzałożyciel Black Lives Matter Toronto powiedział, że funkcjonariusze TTC nieproporcjonalnie atakują społeczność Czarnych, a twierdzenia TTC są unikaniem prawdy.
Toronto Star stwierdził również, że biali i rdzenni mieszkańcy byli stanowili 56 procent osób ukaranych.
Liczba ukaranych podróżnych pochodzenia azjatyckiego nie przekraczała 10% w latach 2008-2015, ale poźniej podskoczyła do 24,7%.
Stało się to po wprowadzeniu tzw. honour-based proof-of-payment system gdy zezwolono na wejście do tramwaju wszystkimi drzwiami. Ogólna liczba mandatów wzrosła, a dane stały się bardziej reprezentatywne dla populacji Toronto.
Jednak liczba ukaranych czarnoskórych użytkowników była nadal nieproporcjonalnie wysoka – 15,2 procent czarnoskórych osób zostało ukaranych mandatami w zeszłym roku, przy 10,7 procentach pasażerów tej rasy korzystających z transportu publicznego w Toronto.
W marcu TTC opublikowała przegląd swoich praktyk wystawiania mandatów i zaprzestała rejestrowania karanych po tym, jak dochodzenie Toronto Star wykazało, że urzędnicy odpowiedzialni za egzekwowanie prawa rzekomo wykorzystywali specjalne formularze do zbierania poufnych informacji o podróżnych, którzy nie zostali obciążeni za żadne przestępstwo.