CZTERY WAŻNE MOŻLIWOŚCI

Chociaż obecne liczby obcokrajowców uzyskujących różne wizy kanadyjskie, a także status stałego rezydenta są dalekie od znanych z okresu przedpandemicznego, jednak nie można nie dostrzegać wciąż funkcjonujących „starych” oraz uruchamianych nowych możliwości. Przecież nawet w tym trudnym okresie szereg obcokrajowców znajduje tu pracę kontraktową, a także uzyskuje stały pobyt.

Jedną z nowości jest wznowiony program sponsorowania rodziców i dziadków. Przypominam o tym, bo zostało już tylko kilka dni, aby można było zgłosić (zarejestrować) swoją chęć i gotowość bycia sponsorem takich członków rodziny. Dla przypomnienia podaję, że taka osoba (sponsor) powinna:

– mieć ukończone przynajmniej 18 lat

– mieszkać w Kanadzie mając status kanadyjskiego obywatela lub stałego rezydenta

– posiadać wystarczająco dużo pieniędzy, aby wesprzeć osoby sponsorowane, co należy udokumentować odpowiednim potwierdzeniem uzyskiwanych dochodów.

Są to warunki podstawowe, a więc sponsorem nie może być dziecko, które jeszcze nie ukończyło 18 lat. Nie wystarczy też mieć kanadyjskie obywatelstwo, ale mieszkać sobie np. w Meksyku. Główny adres zamieszkania sponsora musi być tutaj w momencie składania wniosku o sponsorowanie i być wciąż aktualny przynajmniej do chwili podjęcia decyzji w tej sprawie przez urząd imigracyjny. Sponsorem nie może być osoba, która jest tymczasowym mieszkańcem Kanady. Podkreślam – to ma być stały rezydent/obywatel Kanady w momencie składania wniosku o sponsorowanie. I sponsor musi udokumentować dochody wystarczające do zabezpieczenia sponsorowanej osoby/osób.

Drugą ważną zmianą jest umożliwienie obcokrajowcom przyjazdu do Kanady gdy zaistnieją ku temu szczególne okoliczności mogące być uzna- ne w kategorii humanitarnej. Do takich należy krytyczny stan chorobowy ukochanej osoby potrzebującej wsparcia i opieki. Także konieczność za- pewnienia opieki osobie, która z medycznego punktu widzenia wymaga wsparcia. Również taką okolicznością może być uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej lub w chwilach pożegnania osoby umierającej. Jednak na taki przyjazd należy uzyskać pozwolenie od Public Health Agency of Canada.

Trzecią zmianę na pewno z zadowoleniem przyjmą zagraniczni krewni obywateli kanadyjskich i stałych rezydentów. Jednak póki co muszą oni mieć plan odbycia 14-dniowej kwarantanny (miejsce, środki do życia) przy przynajmniej 15-dniowym okresie pobytu, wykazać pokrewieństwo ze stałym rezydentem/obywatelem, a także posiadać pisemną zgodę na wjazd wydaną przez Immigration Canada. Żeby nie było wątpliwości kto może być uważany za dalszego członka rodziny, podana została lista takich krewniaków. I są to: dziadkowie i babcie, dorosłe niezależne dzieci, rodzeństwo (siostry, bracia, również „przybrane”), wnuczęta, osoby pozostające w stałym związku partnerskim trwającym przynajmniej rok czasu, a także dzieci „zależne” z takich związków.

Czwarta dobra informacja jest następująca. Otóż osoby, które otrzymały IEC POE Letter (Port of Entry Letter), a znajdują się obecnie w Kandzie, mogą otrzymać pozwolenia na pracę (work permit). Aby to uzyskać, trzeba złożyć odpowiednią aplikację i dołączyć POE Letter.

               Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com