BARDZO KORZYSTNA ZMIANA

Zarówno na łamach „Życia”, jak i w naszych audycjach „Radia 7” informujemy najszybciej, jak to jest możliwe o wszelkich nowościach i zmianach w prawie i procedurach w zakresie polityki imigracyjnej. Dzisiaj mam wiadomość o realizacji ważnych zmian, które były zapowiedziane w połowie lutego tego roku. Omawialiśmy je wówczas z nadzieją, że właśnie wejdą w życie w zapowiadanym formacie. No i właśnie 18. czerwca ruszyły dwa pilotażowe programy wówczas zasygnalizowane. Oba dotyczą opiekunek/opiekunów, przy czym jeden to Home Child Care Provider, czyli domowa opiekunka lub opiekun do dzieci, a drugi to Home Support Worker, uwzględniający osoby zabezpieczające domową opiekę nad ludźmi w starszym wieku lub chorymi.
Oczywiście nie obejmują one wszystkie zgłaszające się osoby, lecz mają określone wymagania do spełnienia. Jedno, to posiadanie oferty pracy, a więc konkretne zapotrzebowanie na takiego pracownika. Kolejne, to znajomość języka na poziomie przynajmniej CLB 5. Następne, to ukończenie przynajmniej rocznej szkoły pomaturalnej. Także doświadczenie w takiej pracy, dobry stan zdrowia, no i oczywiście czysta kartoteka kryminalna.
Być może ktoś oceni te kryteria za zbyt wygórowane, ale wtedy warto szybko spojrzeć na korzyści, jakie tak zatrudniony obcokrajowiec może osiągnąć. Główna, to możliwość uzyskania stałego pobytu właśnie poprzez ten program. A przy tym też bardzo ważne są następujące sprawy. Po pierwsze, taki pracownik nie będzie związany prawem do pracy wyłącznie z konkretnym pracodawcą. Będzie mógł poszukać innego, gdy np. dany pracodawca zakończy kontrakt, ewentualnie, gdy nie będzie prawidłowo wywiązywać się z zawartej umowy lub gdy będzie przez danego pracodawcę źle traktowany. Po drugie i też bardzo ważne, otóż taka opiekunka/opiekun nie będzie musiał zamieszkiwać pod jednym dachem z osobą wymagającą jego opieki. I co się z tym wiąże – będzie mógł na ten kontrakt przyjechać z rodziną, czyli z partnerem życiowym i z dziećmi. Partner, czy partnerka uzyska open work permit, czyli otwarte pozwolenie do pracy, a dzieci wizę studencką. W ten sposób kończą się obowiązujące wcześniej warunki, w tym bardzo często rodzinna rozłąką.
Jak widać zmiany są bardzo korzystne i z pewnością będzie chciało z tej drogi do Kanady skorzystać bardzo dużo obcokrajowców. Tym bardziej, że w dodatku po przepracowaniu przez opiekunów 2 lat w tym zawodzie (jest to traktowane jako zawód) będą oni mogli otrzymać pobyt stały. Niestety są oczywiście określone limity, po 2.750 miejsc na każdy z programów, czyli łącznie 5.500 miejsc na ten rok.
Prawdopodobnie z pewnym zaniepokojeniem tę bardzo dobrą zmianę odbiorą niektóre osoby, które rozpoczęły pracę opiekunek przed 18. czerwcem. Otóż jeśli ich pobyt jest oficjalny, to te osoby będą mogły także czynić starania o status stałego rezydenta.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870