Wśród noworocznych życzeń bardzo często spotykanym (i składanym) jest: „Aby nowy rok był lepszy od starego”. Życzymy tego bliskim i znajomym, a także sobie samym. Kiedyś, przy wyrażeniu takiego życzenia usłyszałam sensowne pytanie: „A co robisz, aby był lepszy?” I zaraz potem komentarz: „No bo wiesz, jeśli to samo, co w mijającym, to chyba nie należy się spodziewać, że będzie lepszy”.

Nie inaczej dzieje się w imigracji. Ja wiem, że ciągle jest aktualne życzenie (a może szczególnie właśnie noworoczne), aby usłyszeć zapowiedź jakichś ułatwień, czy ewentualnych skrótów w staraniach o stały pobyt. Jednak przede wszystkim – tu nawiązuję do tytułu niniejszego artykułu – samemu należy starać się dobrze wykorzystać istniejące możliwości. A zacząć trzeba od bardzo dobrego zapoznania się z nimi, a następnie dokonania wyboru właściwej drogi i prawidłowego nią przejścia.
W tym miejscu przypomnę dobre wiadomości, które podawałam z końcem listopada w tygodniku „Życie” i na początku grudnia w moich audycjach w „Radio 7”. Chodzi mi o liczby nowych stałych rezydentów zaplanowane na najbliższe 3 lata. Łącznie ma być to ponad milion osób. Według tego planu w bieżącym roku ludność Kanady ma się powiększyć o 330 tysięcy nowych stałych rezydentów przybyłych z różnych krajów świata. W następnym 341 tysięcy, a w 2021 aż 350 tysięcy osób z całego świata. Obecny rząd planuje więc przyznanie statusu stałego rezydenta ponad milionowi obcokrajowców w ciągu najbliższych trzech lat.
Wiem, że ta informacja została przyjęta z wielkim zadowoleniem w różnych środowiskach wielokulturowej Kanady. Polonię oczywiście interesuje pytanie o ile nowych stałych rezydentów powiększy się nasza grupa etniczna?
A będzie to zależało z jednej strony od zainteresowania naszych rodaków znalezieniem sobie drugiego, przy czym bardzo interesującego miejsca do życia na Ziemi, jakim jest Kanada. Z drugiej, co jest niezmiernie ważne, od zaintereso- wania polonijnych właścicieli biznesów dalszym rozwojem ich firm i przyjmowaniem do pracy naszych rodaków, mogących przybywać tutaj w oparciu o odpowiednie programy imigracyjne.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że szereg polonijnych firm, zarówno tych dużych, jak i tych małych sprowadza polskich pracowników. Ich właściciele dobrze rozumieją potrzebę zarówno wzmacniania swych biznesów dobrymi, pracowitymi fachowcami, jak i całej Polonii rodakami. I za to należą się im słowa uznania. Do innych, do tych, którzy mają jakieś wątpliwości co do sensu sprowadzania polskich fachowców, warto apelować, aby dostrzegli taką potrzebę i jednocześnie dużą korzyść. Na pewno tego nie pożałują wzmacniając przecież zarówno swoje biznesy, jak i całą naszą grupę etniczną. Nasze biuro oczywiście służy pełnym, solidnym poradnictwem w tej sprawie. W ten sposób wspólnie sprawimy, że rok 2019 będzie faktycznie lepszy od zeszłego.