•   Wednesday, 24 Apr, 2024
  • Contact

Mataczą w finansach

Freeland musi odejść

Zdaniem urzędnika ds. budżetu parlamentu podatnicy muszą wystrzegać się manipulacji przy wydatkach na usługi publiczne i obniżaniu kosztów rządowych.
Jak po raz pierwszy doniósł „Blacklock’s Reporter”, Yves Giroux podzielił się tymi uwagami podczas składania zeznań przed komisją finansów Senatu 13 lutego.

„Jeśli zasugerujesz departamentom: «Cięcie o 5 lub 10 procent» i pozwolisz im to zrobić, istnieje szansa, że część z nich przepro- wadzi coś, co nazywamy “Musical Ride”, w nawiązaniu do redukcji wydatków kilka dekad temu, gdzie RCMP zaoferowało ograniczyć bardzo popularną imprezę Musical Ride, aby uniknąć cięć w usługach i wydatkach” – powiedział pan Giroux.
Odniesienie do „Musical Ride” dotyczy posunięcia RCMP z lat 90. XX w., w którym zapowiedział odwołanie występów „Musical Ride”, gdy organizacji nakazano obciąć 32,7 mln dolarów z proponowanego budżetu na rok 1994.
Spektaklu, którego początki sięgają 1887 roku, ostatecznie nie przerwano.
Giroux powiedział również, że kierunek polityczny ma znaczenie, jeśli chodzi o ograniczanie wydatków urzędników publicznych.
„Niektórzy z Was mogli słyszeć, jak premier mówił, że nie jest zdecydowanym zwolennikiem cięć wydatków i mówił to w konkretnym kontekście, ale wyżsi urzędnicy państwowi mogą to zinterpretować jako to, że przywódca rządu nie jest tak nieugięty w kwestii ograniczania wydatków które należy zmniejszyć” – stwierdził.
Dodał, że tego typu stwierdzenia mają znaczenie i mogą być wykorzystywane przez urzędników państwowych do zapobiegania podejmowaniu ostrożnych działań w zakresie zarządzania wydatkami.
Cięcie wydatków na departamenty rządowe nie zawsze będzie prowadzić do ograniczenia usług publicznych, powiedział komisji Giroux.
„Istnieją sposoby na ulepszenie lub przynajmniej utrzymanie usług przy jednoczesnym obniżeniu wydatków, na przykład poprzez sprawdzenie, jak wszystko jest wykonywane, a nie to samo, co dotychczas” – powiedział. „Może to doprowadzić do ulepszenia usług”.
Rząd oświadczył, że skoncentruje się na wynikach gospodarczych i będzie dążył do scenariusza, w którym stopy procentowe mogą spaść, powiedziała 13 lutego minister finansów Chrystia Freeland.
„Zdecydowanie jesteśmy świadomi, że naszym priorytetem w polityce gospodarczej jest takie działanie, które stworzy warunki umożliwiające obniżenie stóp procentowych” – powiedziała Freeland.
Rząd liberalny odnotowuje deficyt, a koszty obsługi długu rosną, co wynika z wydatków publicznych premiera Justina Trudeau podczas pandemii Covid-19. Dwukrotnie przekładała cele w zakresie redukcji zadłużenia, w tym w jesiennym oświadczeniu gospodarczym na 2023 r.
Ottawa zdecydowała się wyznaczyć nowe cele, obejmujące ograniczenie deficytu do 40,2 miliarda dolarów, co stanowi około 1,4 procent PKB. Kolejnym celem byłoby obniżenie docelowej relacji długu do PKB i dalsze jej zmniejszanie, tak aby w latach 2026–2027 deficyt mógł utrzymać się na poziomie poniżej 1 proc. PKB.
„Zamierzamy osiągnąć te cele [fiskalne]” – powiedziała pani Freeland.
Jak wynika z raportu Instytutu Fraser Institute, zrównoważenie budżetu można przeprowadzić w ciągu około dwóch lat przy „umiarkowanym ograniczeniu wydatków”.
Organizacja twierdzi, że ograniczenie wzrostu rocznych wydatków na program do 0,3 proc. mogłoby pomóc rządowi zrównoważyć budżet do lat 2026–2027. Wymagałoby to również zmniejszenia wydatków programowych o 4,3%.
Oczekuje się, że budżet na 2024 r. zostanie złożony w parlamencie w marcu lub kwietniu.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: