Bill-124 jest niezgodny z konstytucją

Będzie odwołanie

Sąd Apelacyjny w Ontario uznał ustawę 124 dotyczącą limitu wynagrodzeń rządu Forda za niezgodną z konstytucją.
Ustawa premiera Ontario Douga Forda, która nałożyła ograniczenia płacowe na pracowników sektora publicznego, narusza ich prawa do rokowań zbiorowych i jest niezgodna z konstytucją, orzekł w poniedziałek Sąd Apelacyjny prowincji. Ustawa, znana jako Bill 124, ograniczała podwyżki wynagrodzeń pracowników sektora publicznego do jednego procenta rocznie przez trzy lata.
Sąd niższej instancji uznał ją za niezgodną z konstytucją, a Sąd Apelacyjny decyzją 2 do 1 w dużej mierze podtrzymał tę decyzję, pisząc, że naruszenia nie można uzasadnić.
„Z powodu tej ustawy zorganizowani pracownicy sektora publicznego, z których wiele to kobiety, osoby rasowe i/lub osoby o niskich dochodach, stracili zdolność negocjowania lepszego wynagrodzenia lub nawet lepszych warunków pracy, które nie mają wartości pieniężnej” – stwierdziła. – napisał sąd w swojej opinii większości.
Postępowi konserwatyści uchwalili tę ustawę w 2019 roku, aby pomóc rządowi w wyeliminowaniu deficytu. Władze prowincji argumentowały, że ustawa nie narusza praw konstytucyjnych, twierdząc, że karta chroni jedynie proces negocjacji, a nie ich wynik.
Sąd Apelacyjny napisał, że rządy mają prawo próbować utrzymać podwyżki odszkodowań do pewnego poziomu, problem polega jednak na tym, jak to robią.
„Ontario nie było w stanie wyjaśnić, dlaczego ograniczenia płac nie można było osiągnąć w drodze negocjacji w dobrej wierze” – stwierdził sąd.
„Wobec braku dowodów wskazujących na potrzebę celowości lub na to, że tego samego celu nie można osiągnąć w drodze rokowań zbiorowych, trudno zrozumieć, na jakiej podstawie zbawienne skutki ustawy przeważają nad jej korzystnymi skutkami”.
Sąd Apelacyjny uznał jednak, że sędzia sądu niższej instancji dopuścił się błędu, skreślając całą ustawę. Ustawa miała zastosowanie zarówno do pracowników związkowych, jak i tych, którzy nie są reprezentowani przez organizację negocjującą, a Sąd Apelacyjny stwierdził, że ustawa jest niezgodna z konstytucją jedynie w przypadku pracowników reprezentowanych przez związki zawodowe, którzy mają inne prawa, ponieważ prowadzą rokowania zbiorowe.
Ustawa wywołała powszechne oburzenie wśród grup związkowych i partii opozycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na sektor zdrowia, ponieważ krytycy twierdzą, że jest częściowo odpowiedzialna za wypychanie pielęgniarek z zawodu lub przenoszenie się do prywatnych agencji pielęgniarskich, gdzie wynagrodzenie jest znacznie wyższe, a praca ta sama.
Dwa związki zawodowe reprezentujące pracowników służby zdrowia stwierdziły we wspólnym oświadczeniu w poniedziałek, że jest to zwycięstwo ciężko pracujących rodzin i wszystkich związków, które walczyły o ochronę praw pracowników do swobodnego negocjowania układów zbiorowych.
„Wzywamy Douga Forda, aby zaprzestał ataków na te same osoby, których potrzebujemy, aby naprawić pogarszający się system opieki zdrowotnej w Ontario” – napisali przewodniczący Rady Związków Szpitalnych Ontario i SEIU Healthcare przy CUPE.
Związek reprezentujący nauczycieli publicznych szkół podstawowych w prowincji stwierdził, że rząd w ogóle nie powinien był odwoływać się od tej decyzji, ponieważ „zmarnował” w ten sposób pieniądze podatników i podważył niedawne negocjacje w sprawie umów.
„Niech orzeczenie sądu będzie lekcją dla rządu Forda, aby nigdy więcej nie obchodzić rokowań ani nie deptać demokratycznych praw pracowników” – napisała Federacja Nauczycieli Elementarnych w Ontario.
Oficjalna liderka opozycji i Nowych Demokratów Marit Stiles świętowała decyzję sądu jako zwycięstwo pracowników i związków zawodowych w prowincji.


„Ustawa 124 zaszkodziła naszej prowincji” – powiedział Stiles. „Zmusiło to pracowników służby zdrowia i edukacji do opuszczenia zawodu, obniżyło płace ludzi w czasie kryzysu przystępności cenowej i podkopało zaufanie ludzi do rządu”.

Liderka Partii Liberalnej Ontario i była burmistrz Mississauga Bonnie Crombie pogratulowała związkom, które wniosły skargę prawną.

„Dzisiejsza decyzja to ogromne, od dawna oczekiwane zwycięstwo pracowników, którzy odgrywają tak ważną rolę w naszym życiu” – powiedział Crombie.

Od czasu uchylenia ustawy, nawet w oczekiwaniu na apelację, arbitrzy przyznali dodatkowe wynagrodzenie z mocą wsteczną kilku grupom pracowników, którzy mieli w umowach klauzule „ponownego otwarcia”, w tym nauczycielom, pielęgniarkom, innym pracownikom szpitali, urzędnikom publicznym, ratownikom medycznym z ambulansu lotniczego ORNGE, i wykładowców uczelni.

Kilka szpitali poinformowało komisję ustawodawczą przeprowadzającą przesłuchania przed przyjęciem budżetu, że orzeczenia arbitrażowe w sprawie ustawy 124 w sprawie ponownego otwarcia budżetu obciążają ich budżety, chociaż rząd zobowiązał się do ich zwrotu.

„Ugody na mocy ustawy 124 wpędzają szpitale w nadzwyczajne trudności z przepływem środków pieniężnych, zagrażając naszej stabilności finansowej i wymuszając opóźnienia w zakupach kapitału o krytycznym znaczeniu” – powiedziała komisji w zeszłym miesiącu Sherri McCullough, przewodnicząca zarządu Kingston Health Sciences Centre.

Urzędnik ds. odpowiedzialności finansowej Ontario powiedział w 2022 r., że ustawa 124 ma zaoszczędzić prowincji 9,7 miliarda dolarów na wynagrodzeniach w sektorze publicznym, chociaż udana skarga sądowa prawie to zniweczy.

Dodał, że może to kosztować prowincję 8,4 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat.

Chociaż ustawa z 2019 r. była ograniczona w czasie przez okres trzech lat, nadal wpływa na negocjacje zbiorowe ze względu na wygaśnięcie niektórych poprzednich umów i czas trwania niektórych negocjacji.

Policja prowincji Ontario rozpoczęła niedawno negocjacje w sprawie nowego kontraktu, który, gdyby prawo obowiązywało, podlegałoby przepisom ustawy 124. Co więcej, pod koniec zeszłego roku funkcjonariusze więzienni w tej prowincji otrzymali podwyżki o 9,5% w ciągu trzech lat po odrzuceniu ustawy 124 w trakcie negocjacji.

Rząd zapewnił, że będzie się odwoływał do wyższej instancji sądowej.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: