•   Saturday, 20 Jul, 2024
  • Contact

“Bóg ci anioła wynajął za stróża…”

Konkurs

27 stycznia odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród laureatom I Edycji Konkursu Plas- tycznego “Anioły, Aniołki, Aniołe- czki…” zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Toronto pod Patronatem Honorowym Konsulatu Generalnego RP w Toronto.
Otwarcia uroczystości dokonała prezes ZNP o/Toronto, pani Sylwia Krupa. Kolejno głos zabrała koordynator konkursu i wiceprezes oddziału, pani Edyta Budz, która przypomniała ideę konkursu i podsumowała jego przebieg. Następnie, słowa pełne serdecznych gratulacji i podziękowań skierowała do u- czestników konkursu konsul ds. polonijnych, pani Justyna Frelak.
Pani Konsul zachęciła dzieci i młodzież do rozwijania swoich pasji artystycznych i życzyła dalszych sukcesów. Z kolei w swoim przemówieniu, pan Wojciech Nowina-Macherzyński, artysta malarz, przypomniał, że język artystyczny to także komunikacja i sposób wyrażanie swoich emocji i myśli poprzez sztukę. Laureaci i uczestnicy konkursu odebrali z rąk pani konsul Justyny Frelak i pana Wojciecha Macherzyńskiego dyplomy i wspaniałe nagrody ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Toronto.
Punktem kulminacyjnym spotkania był wspólny słodki poczęstunek.
Konkurs miał na celu upowszechnienie inicjatyw twórczych i motywowania do rozwijania swoich zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży polonijnej.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym pomysłowości, kreatywności i zapału. Do zobaczenia podczas kolejnej edycji konkursu.
"Sztuka jest czymś, w co człowiek wkłada całe swoje serce, aby uczynić świat piękniejszym."
LAUREACI KONKURSU
I GRUPA (PRZEDSZKOLE)
1 MIEJSCE - Amelia Dutkiewicz, Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy KG RP w Toronto
2 MIEJSCE - Lucas Ramzia, Przedszkole Anielskie Skrzydła
3 MIEJSCE - Adeline Pobojewski,  Przedszkole Anielskie Skrzydła
WYRÓŻNIENIE: Maja Jedrocha, Szkoła Polska im. Kazimierza Gzowskiego Kitchener
II GRUPA  (KLASY 1-3)
1 MIEJSCE - Veronika Mazanek,  Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy KG RP w Toronto
2 MIEJSCE - Emilia Sołtysik, Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy KG RP w Toronto
3 MIEJSCE - Damian Lemoine, Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy KG RP w Toronto
WYRÓŻNIENIE: Oliver Rzeczkowski, Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Mississauga
III GRUPA (KLASY 4-6)
1 MIEJSCE - Victor Marczynski,  Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy KG RP w Toronto
1 MIEJSCE - Victoria Kusak, Polskie Centrum Kultury JP2
2 MIEJSCE - Anastazia Kopsas, Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Guelph
3 MIEJSCE - Gabriela Masłowski, Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy KG RP w Toronto
WYRÓŻNIENIE: Łukasz Gliwny, Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy KG RP w Toronto
IV GRUPA (KLASY 7-8)
1 MIEJSCE - Lena Lyp, Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Mississauga
2 MIEJSCE - Sophie Skolarczyk, Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy KG RP w Toronto
V GRUPA (LICEUM)
1 MIEJSCE - Magdalena Skolarczyk, Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy KG RP w Toronto
2 MIEJSCE - Michał Krawczyk, Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy KG RP w Toronto

Laureaci

 

więcej zdjęć pod adresem - https://www.facebook.com/photo?fbid=427645586324810&set=pcb.427645899658112

 

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: