Emisyjne mrzonki Ottawy

Emisyjnie neutralni

Premier Saskatchewan Scott Moe mówi, że nie ma szans, aby jego prowincja osiągnęła cel stawiany przez Ottawę i do 2035 roku stała się neutralna emisyjnie w kwestii produkcji prądu. Premier Moe powiedział, że cele rządu federalnego to nierealne mrzon- ki i nie da się ich osiągnąć bez drastycznych zmian, które przewrócą życie mieszkańców do góry nogami. Zapewnił przy tym, że nie będzie ryzykował, że przez czyjeś ideologie domy, szkoły i szpitale zostaną pozbawione prądu.
Premier Saskatchewan zaproponował w zamian osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku, czyli 15 lat później.
Z opinią premiera Saskatchewan zgadzają się liczni naukowcy, w tym Ken Coates, profesor University of Saskatchewan, specjalizujący się w tematyce innowacyjności regio- nalnej. Jego zdaniem, Ottawa regularnie nie osiąga swoich celów klimatycznych, gdyż są one praktycznie niemożliwe, nawet przy wykorzystaniu reaktorów jądrowych SMR.
Przypomniał, że w grudniu przez tydzień na kanadyjskich preriach nie było wiatru, dlatego produkcja energii z gazu jest nadal niezbędna. Manitoba nie ma też wystarczających zasobów wodnych. Około 40% jej elektryczności generowane jest z gazu ziemnego, 25% z węgla i 16% z elektrowni wodnych. Dopiero reszta jest mieszanką z innych źródeł, w tym odnawialnych.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: