Projekt uchylenia praw aborcyjnych

USA


Projekt uzasadnienia stanowi zdecydowane i bezlitosne odrzucenie orzeczenia z 1973 r., które gwarantowało federalną konstytucyjną ochronę praw do aborcji, oraz późniejszego orzeczenia z 1992 r. – Planned Parenthood v. Casey – które w dużej mierze utrzymało to prawo.
"Orzekamy, że wyroki Roe i Casey muszą zostać unieważnione", stwierdza się w uzasadnieniu. Debaty nad kontrowersyjnymi sprawami bywały w przeszłości płynne. W trakcie omawiania projektu - czytamy w uzasadnieniu - sędziowie mogą, i czasami zmieniają, stanowisko, które wyrażone zostało w głosowaniu publicznym, a ważne orzeczenia mogą być przedmiotem wielu projektów i gier wyborczych, czasem aż do ostatnich dni przed ogłoszeniem decyzji. Orzeczenie sądu najwyższego nie będzie ostateczne do czasu jego opublikowania, co nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.
Bezpośrednim skutkiem orzeczenia w wersji z lutego byłby koniec trwającej pół wieku gwarancji federalnej ochrony konstytucyjnej praw do aborcji i pozwolenie każdemu stanowi na podjęcie decyzji o ograniczeniu lub zakazie aborcji. Nie wiadomo, czy w projekcie wprowadzone zostały późniejsze zmiany.
W całej współczesnej historii Sądu żaden projekt decyzji nie został ujawniony publicznie, gdy sprawa była jeszcze w toku. To bezprecedensowe ujawnienie z pewnością zaostrzy debatę nad najbardziej kontrowersyjną sprawą, jaka znalazła się na wokandzie w tej kadencji.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: