KWALIFIKACJA WEDŁUG KATEGORII

IPJ

Dość często na stałym miejscu w „Życiu”, a także w audycjach „Radia 7” podaję informacje o programie Express Entry (EE). Są tego dwa główne powody; z jednej strony atrakcyjność, w tym szanse, jakie daje ten program, a z drugiej lista objętych nim zawodów. Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC) oficjalnie potwierdził, że w 2024 r. będzie nadal korzystać z sześciu kategorii, które obecnie kwalifikują się do selekcji na Express Entry. Potwierdził to ostatnio IRCC, oznajmiając, że nadal będą wybierani kandydaci posiadający kwalifikacje w określonych kategoriach.
Wciąż będzie się liczyć wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języka „kanadyjskiego” (angielski lub francuski), przy czym nadal jest utrzymane „zielone światło” w prowincji Quebec dla imigrantów francuskojęzycznych.
Nadal też będzie zapotrzebowanie na kandydatów z doświadczeniem zawodowym związanym z opieką zdrowotną. Kolejna kategoria zawodowa to profesje związane z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką. Wciąż jest duże zapotrzebowanie na zawody techniczne. I uważam, że tu będzie miało szanse wielu naszych rodaków, gdyż w Polsce kształciło się i praktykowało na takich kierunkach dużo młodych ludzi. Także w następnej wytypowanej kategorii zawodowej, a mianowicie związanej z transportem. Szóstą grupą zawodową określoną przez IRCC będą stanowić kandydaci z doświadczeniem zawodowym w rolnictwie i zawodach rolno-spożywczych.
Express Entry od samego początku uruchomienia wzbudzał duże zainteresowanie wśród obcokrajowców chcących osiedlić się w Kanadzie. Dlatego w maju 2023 roku wprowadzono system losowań, oparty na wymienionych wyżej kategoriach zawodowych.
Przypomnę, że selekcja na podstawie kategorii przeznaczona jest dla kandydatów, którzy mają już profile Express Entry. Inni imigranci zarobkowi, którzy nie mają wniosku w puli  EE, nie kwalifikują się, a więc należy to odpowiednio osiągnąć. Kandydat spełniający kryteria programu EE musi także wykazać się doświadczeniem zdobytym przynajmniej przez pół roku ciągłej pracy w okresie ostatnich trzech lat w pełnym wymiarze godzin. Uwzględniane jest także doświadczenie zdobywane w pracy zagranicznej, co należy wykazać zgodnie z określonymi regulacjami.
Przypominam również, że Express Entry to system zarządzania aplikacjami, który nadzoruje trzy najważniejsze programy imigracji ekonomicznej w Kanadzie: Federal Skilled Worker Program , Canadian Experience Class i Federal Skilled Trade Program.Wszystkie te programy korzystają z kompleksowego systemu rankingowego (CRS) w celu przypisywania punktacji kandydatom na podstawie ich charakterystyki w zakresie posiadanego zawodu i doświadczenia zawodowego, wieku, znajomość języka itp. cech. Każdy czynnik jest oceniany i sumowany, co daje sumę, która staje się ogólnym wynikiem kandydata w CRS. Wynik CRS jest następnie porównywany z wynikami innych kandydatów, a ci, którzy uzyskają najwyższe wyniki, najprawdopodobniej otrzymają zaproszenie do aplikowania (ITA) w nadchodzącej rundzie zaproszeń Express Entry.
Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                            
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the College of Immigration and Citizenship Consultants  

Cell, 647 999 4038

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: