KOGO MOŻESZ SPONSOROWAĆ DO KANADY?

IPJ

Sponsoring wielu ludziom kojarzy się w zasadzie głównie z łatwym, finansowym wsparciem utalentowanych artystów, sportowców, ewentualnie jakichś zespołów lub organizacji. W dodatku na całkiem prostej zasadzie; mam pieniądze i chęć pomocy, więc „sponsoruję”. Z tak rozumianym sponsoringiem spotykam się dość często w przypadku chęci sprowadzenia do Kanady różnych krewnych, również tych dalszych a nawet tylko przyjaciół.
Niejednokrotnie jest mi przy tym trudno przekonać do konieczności przestrzegania obowiązujących regulacji kogoś, kto chce sponsorować np. kuzyna, nie mówiąc już o kochanym bracie, siostrze, wujku albo cioci. Tym bardziej, gdy tzw. wieść gminna głosi, że takie sponsorowanie jest czymś normalnym i wręcz „powszechnym”. Otóż, gdy z „normalnym” można się zgodzić, tak z „powszechnym” absolutnie nie. „Normalne” jest w tym sensie, że może być przeprowadzone, ale przy zaistniałych określonych okolicznościach i regulacjach prawnych. Owszem kanadyjski obywatel, czy stały rezydent może sponsorować osieroconego brata, siostrę, siostrzeńca, siostrzenicę lub wnuka tylko wtedy, gdy spełniają oni wyszczególnione poniżej warunki, a mianowicie: są ze sponsorem spokrewnieni więzami krwi lub adopcją, są pełnymi sierotami (zmarli ich oboje rodzice) mają mniej niż 18 lat, są samotni w sensie partnerstwa z drugą osobą (w związku małżeńskim, w konkubinacie).
Takie sponsorowanie (brata, siostry siostrzeńca, siostrzenicy lub wnuka) nie może mieć miejsca, gdy:
jedno z ich rodziców (tych wyszczególnionych krewnych) wciąż żyje, gdy rodzice porzucili takiego krewnego i nikt nie wie, gdzie oni są, gdy za życia jednego lub obojga rodziców opiekuje się nimi ktoś inny niż właśnie rodzice, gdy rodzic/rodzice przebywają w więzieniu lub są/jest przetrzymywany w areszcie lub w jakiś inny sposób.
Tak, jak nie każdy krewny może być zasponsorowany przez stałego rezydenta lub obywatela, tak też nie każdy mieszkaniec Kanady może być sponsorem. Kwestia statusu w Kanadzie jest – ma się rozumieć – sprawą oczywistą. Przy spełnieniu odpowiednich warunków taki człowiek – sponsor – może w dowolnym wieku sponsorować jednego krewnego, połączonego więzami krwi lub poprzez adopcję. Jednak osoba chcąca sponsorować swego krewnego powinna być samotna, czyli nie mieć innego żyjącego krewnego, którego mogłaby (czy powinna) sponsorować zamiast wybranej osoby. Do takich osób należą: współmałżonek, konkubin lub podobny partner życiowy, syn lub córka, któryś z rodziców lub dziadków (ewentualnie oboje), osierocony brat lub siostra, osierocony siostrzeniec lub siostrzenica (bratanek, bratanica). Czyli – sponsor (ten potencjalny) nie ma w Kanadzie żadnych krewnych wymienionych wyżej.
Przy konsultacjach na temat sponsoringu często pada pytanie dotyczące osób związanych z osobą sponsorowaną. Takimi są współmałżonkowie, konkubini, dzieci na utrzymaniu sponsorowanego krewniaka. Otóż koniecznie należy ich wszystkich uwzględnić w tym samym wniosku o sponsoring.
Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                            
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the College of Immigration
and Citizenship Consultants
Cell, 647 999 4038

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: