CELEM POWINNO BYĆ OBYWATELSTWO

Esteem

Wśród tematów dyskutowanych przez imigrantów posiadających status stałego rezydenta niejednokrotnie pojawia się kwestia starań o obywatelstwo kanadyjskie. I chociaż wydawałoby się, że nie powinno być tu różnicy zdań, wciąż jednak takowe się pojawiają. No bo przecież trzeba „wykazać się jakimś czasem pobytu w Kanadzie, zdać egzamin językowy, mieć czystą kartotekę kryminalną, wnieść jakieś opłaty za rozpatrywanie wniosku…” no a przecież „różnice w przywilejach, jakie ma obywatel w stosunku do stałego rezydenta są niewielkie”.
Oczywiście można by jeszcze dołożyć ze dwa podobnie „trudne” do pokonania schody, ale tych kilka wystarczy osobom, które z różnych, najczęściej innych powodów, nie starają się uzyskać statusu obywatela. Tymczasem kanadyjskie wymagania są jedne z najłatwiejszych do spełnienia. Istotna jest sprawa fizycznej obecności kandydata na obywatela w Kanadzie. Ten czas jest określony na 3 z ostatnich 5 lat. I żeby nie było wątpliwości, to konkretnie należy być fizycznie w Kanadzie przez przynajmniej 1095 dni z pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o obywatelstwo. Przy czym trzeba wiedzieć, jak liczą się dni takiego kwalifikowanego pobytu. Także należy rozróżniać stałego rezydenta od tymczasowego mieszkańca, a więc legalnie przebywającego tu obcokrajowca. Jest to ważne przy sumowaniu wymaganego czasu pobytu w Kanadzie. Otóż każdy dzień pobytu „tymczasowego mieszkańca” liczy się tylko jako połowa. Aby w tych wyliczeniach nie popełnić błędu, co jest istotne przecież przy kwalifikacji, warto poprosić o pomoc konsultanta imigracyjnego.
    Oczywiście fizyczna czasowa obecność w Kanadzie nie jest jedynym kryterium kwalifikacyjnym. Kandydat powinien posługiwać się językiem angielskim lub francuskim na tyle dobrze, by móc porozumiewać się w kanadyjskich środowiskach. Będąc w wieku 18 - 54 lat należy wykazać się zdanym egzaminem językowym. Notabene nie jest on bardzo trudny i można skorzystać z pomocy osób przygotowujących do niego. Osoby młodsze i starsze od tego przedziału wiekowego są zwolnione z egzaminu. Ponadto każdy kandydat na obywatela musi wykazać się podstawowymi wiadomościami z zakresu praw i obowiązków obywatelskich oraz posiadać podstawową wiedzę na temat geografii, systemu politycznego i historii Kanady.
    Ważnym wymogiem jest „czystość” kartoteki kryminalnej. Osobom, które mają jakieś wątpliwości co do ich potyczek z prawem (w ojczyźnie, w Kanadzie, w świecie) radzę koniecznie również skonsultować temat z konsultantem imigracyjnym. Także radzę zasięgnąć dobrej porady w przypadku spędzenia jakiegokolwiek czasu w kanadyjskim areszcie lub więzieniu. Absolutnie nie należy samemu lub z pomocą samorodnych specjalistów podejmować decyzji i działań w tym temacie.
    Oczywiście przyznanie obywatelstwa nie jest z tzw. automatu, lecz należy w tej sprawie złożyć odpowiedni formalny wniosek, a także wnieść ustaloną rządową opłatę manipulacyjną, a także opłatę za prawo do obywatelstwa. Obecnie wysokość tych opłat wynosi $630.
    Po spełnieniu tych wymagań, po zaakceptowaniu kandydaci otrzymują, zaproszenie na ceremonię nadania obywatelstwa, na której skła- dają obywatelską przysięgę i stają się pełnoprawnymi obywatelami Kanady.                               
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: