WZNOWIENIE WIELKIEJ SZANSY

Esteem

Dwa i pół roku temu w tej rubryce został zamieszczony mój tekst zatytułowany „Przestańcie się bać, zacznijcie się starać”. Omawiałam wtedy (również w audycji „Radia 7”) Out of Status Program uruchomiony specjalnie dla tzw. nieudokumentowanych mieszkańców Kanady jeszcze w 2019 roku. Dzisiaj mam wielką satysfakcję, bo wszystkie osoby, które uwierzyły w omawianą w tym artykule szansę i skorzystały z pomocy naszego biura mają status stałego rezydenta, albo są na dobrej, pewnej ku temu drodze. I tylko patrzeć, jak niektórzy niebawem zaczną starać się o obywatelstwo. Później wracałam kilka razy do tego tematu, radząc, aby składać odpowiednie dokumenty pomimo czasowego spowolnienia aktywności tego programu. Uświadamiałam przy tym, że nie został on zamknięty, wycofany, gdyż mieliśmy wiadomości, że na pewno będzie on kontynuowany.
Dzisiaj z dużą radością informuję, że właśnie zaczyna się jego kontynuacja. Mało tego – został w nim powiększony limit miejsc z 500 do 1000. W tych okolicznościach i mając potwierdzoną wielokrotnie świetną drogę do sukcesu, kolejny raz bardzo mocno zachęcam, aby skorzystać z tej możliwości. Kochani „nieudokumentowani” przestańcie się bać, że to jest jakaś pułapka zastawiona na obcokrajowców nielegalnie przedłużających pobyt. Przy właściwym zgłoszeniu się nic wam nie grozi, żaden areszt i deportacja. Nie sugerujcie się jakimiś horrorami, przy których ich „bohaterzy” przeważnie nie mówią całej prawdy o sobie i swoich staraniach lub o ich domorosłych doradcach. Korzystajcie z porad prawdziwych, profesjonalnych konsultantów imigracyj- nych, dla których wasz sukces jest także ich sukcesem i dobrą reklamą.
Apeluję także, abyście zaczęli myśleć i działać rozsądnie, a nie pod wpływem strachu i negatywnych emocji. Rządowi kanadyjskiemu zależy, aby we właściwy sposób zagospodarować doświadczenie pracujących tutaj po kilka, kilkanaście, a może i -dziesiąt lat „nieudokumento- wanych” mieszkańców. Jednak nie wprowadzi jakiejś powszechnej amnestii, na którą bezsensownie czekają niektórzy obcokrajowcy. Daje tę szansę, przy której nie ma jakiegokolwiek ryzyka, oczywiście przy prawidłowym postępowaniu, najlepiej właśnie – powtarzam - z pomocą przewodnika, dobrze rozumiejącego i wykorzystującego prawo imigracyjne.
Przewidując obawy przed deportacją zgłaszających się „nieudokumentowanych” Canadian Labour Congress, do którego kierowane są odpowiednie aplikacje zapewnił, że są one całkowicie poufne. Dostęp do nich posiada jedynie tenże Kongres. Od siebie dodam, że faktycznie nie mieliśmy żadnej, nawet najdrobniejszej informacji, albo skargi, że było inaczej. Ludzie, którzy składają aplikacje w tym programie są pod ochroną i nie zostaną deportowani, gdyby przydarzyła się im jakaś kontrola związana ze statusem w Kanadzie czy nielegalnym zatrudnieniem.  
Na zakończenie ważna uwaga. Do grupy właś- ciwych doradców nie można zaliczyć ani samozwańczych specjalistów, ani też urzędników imigracyjnych. Nie twierdzę, że ci drudzy nie po- siadają znajomości prawa imigracyjnego, ale zachowują tylko urzędowy stosunek do danego imigranta, bez solidnego angażowania się w rozpatrzenie jego pełnej charakterystyki i niesienie odpowiedniej pomocy.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: