•   Saturday, 30 Sep, 2023
  • Contact

Premier Ontario zajmuje stanowisko w sprawie praw rodzicielskich

Ale się narobiło


 „Najważniejsze są prawa rodziców. Prawo rodziców do wysłuchania i upewnienia się, że są informowani, gdy ich dzieci podejmują decyzję” – powiedział Ford w ramach przemówienia, które wygłosił 8 września w Kitchener.
„Indoktrynacja naszych dzieci nie należy do nauczycieli ani do rady szkoły” – powiedział Ford. „To rodzice mają obowiązek słuchać, co robią dzieci”.
Ontario to kolejna prowincja, która wydała oświadczenie, że rodzice mają prawo wiedzieć, czy ich dziecko próbuje zmienić zaimki lub płeć w szkole. Jednakże pomimo składania oświadczeń w tej sprawie Ontario pozostawiło tę kwestię zarządom szkół i nie wprowadziło żadnej oficjalnej polityki. Minister edukacji Ontario Stephen Lecce powiedział na konferencji prasowej 28 sierpnia, że rodzice muszą być „w pełni zaangażowani”, jeśli uczeń chce zmienić swoją tożsamość płciową lub zaimki w szkole, ale nie zobowiązał się do żadnej formalnej polityki ani mandatu.
 „Rodzice muszą być w pełni zaangażowani i mieć pełną świadomość tego, co dzieje się w życiu ich dzieci. Mam na myśli, że często wywołuje to konsekwencje zdrowotne” – powiedział pan Lecce w odpowiedzi na pytanie, czy Ontario wprowadzi politykę włączenia rodziców podobną do tej ogłoszonej w Saskatchewan i Nowym Brunszwiku. „Myślę, że musimy szanować prawa rodziców i mieć świadomość, że mogą to być decyzje zmieniające życie” – powiedział minister edukacji. „Myślę, że rodzice chcą się angażować, aby móc wspierać swoje dzieci, i uważam, że to naprawdę ważna zasada, której musimy przestrzegać”.
„Naprawdę wierzę w nadrzędny system wartości - rodzice muszą być w pełni świadomi i zaangażowani, a władze szkolne muszą zachować przejrzystość wobec rodziców. To znaczy, że są opiekunami prawnymi, kochają swoje dzieci, chcą być świadomi tego, co dzieje się w życiu ich dzieci, w ich szkołach” – powiedział Lecce. Naciskany przez reporterów w związku z tym, czy Ministerstwo Edukacji wyda zarządom szkół dyrektywę w tej sprawie, Lecce powiedział, że określenie polityki będzie zależało od poszczególnych rad szkół. „Rodzice mają prawo wiedzieć i będziemy to szanować” – odpowiedział. „Uważamy, że zarządy muszą zrobić to samo”.
Organizacja „Rodzice jako pierwsi wychowawcy” wystosowała petycję 29 sierpnia, dzień po tym, jak Lecce wygłosił swoje uwagi, wzywając go do poparcia swojego zaangażowania na rzecz praw rodzicielskich działaniami. „Minister edukacji Ontario, Hon. Stephen Lecce, upoważnił rady szkolne do uzyskania zgody rodziców, zanim szkoły uznają zmiany imion dzieci lub zaimków w szkole” – czytamy w petycji.
Inne prowincje
Zarówno Saskatchewan, jak i Nowy Brunszwik wprowadziły formalne zasady chroniące prawa rodzicielskie i wymagające od szkół uzyskiwania zgody rodziców lub opiekunów na zmianę preferowanego imienia i zaimków używanych w szkole przez dziecko, które nie ukończyło 16 lat. Sondaże mogą mieć wpływ na reakcję polityków na tę kwestię. Sondaż Angusa Reida, którego wyniki opublikowano 28 sierpnia, wykazał, że 78 procent Kanadyjczyków uważa, że rodzice powinni być informowani, jeśli ich dziecko chce zmienić swoją tożsamość płciową lub zaimek. Sondaż przeprowadzony w maju przez SecondStreet.org również wykazał, że większość (57 procent) opowiada się za informowaniem rodziców. Premier Nowego Brunszwiku Blaine Higgs był pierwszym przywódcą prowincji, który zajął takie stanowisko w sprawie praw rodzicielskich, ogłaszając 8 czerwca politykę stanowiącą, że od 1 lipca uczniowie poniżej 16. roku życia nie mogą zmieniać w szkole swoich imion ani zaimków bez zgody rodziców. 22 sierpnia Saskatchewan ogłosił zestaw nowych zasad włączenia i zgody rodziców dla swoich szkół, które weszły w życie tego dnia. Jedna z zasad stanowi, że szkoły „muszą uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na zmianę preferowanego imienia i zaimków używanych w szkole przez uczniów poniżej 16. roku życia”.
Inna polityka stanowi, że rodzice i opiekunowie muszą „być informowani o programie edukacji w zakresie zdrowia seksualnego i mieć możliwość odmowy udziału swoich dzieci w nim”. Jeszcze inna polityka mówi, że rady szkolne „muszą natychmiast wstrzymać współpracę z jakąkolwiek organizacją zewnętrzną” podejmującą edukację w zakresie zdrowia seksualnego, podczas gdy ministerstwo edukacji dokonuje przeglądu zasobów edukacyjnych „w celu zapewnienia zgodności z wynikami programu nauczania”.
„Zapytano mnie, z jakimi ekspertami konsultowaliśmy się przy tworzeniu polityki włączenia rodziców i zgody rodziców. Wierzę, że czołowymi ekspertami w wychowaniu dzieci są ich rodzice” – powiedział 27 sierpnia premier Scott Moe na platformie mediów społecznościowych X.
Na konferencji prasowej w Manitobie 17 sierpnia premier Heather Stefanson  reprezentująca Postępowych Konserwatystów ogłosiła również, że w przypadku ponownego wyboru jej partia będzie kontynuować prace nad zaktualizowaną polityką dotyczącą praw rodzicielskich. „Wychowaliście je i wychowujecie, więc kto lepiej niż wy – jako rodzice – może wiedzieć, co jest najlepsze dla waszego dziecka, gdy z zaufaniem wysyłacie je do szkoły” – powiedziała pani Stefanson.

Marnie Cathcart
Marnie jest reporterką mieszkającą w Albercie.

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: