In porady_imigracyjne

ONTARIO PRZYJMUJE NAJWIĘCEJ IMIGRANTÓW

Od wielu lat prowincja Ontario przyjmuje najwięcej imigrantów chcących osiedlić się w Kanadzie. Jest to związane głównie z dobrze roz-

Czytaj więcej
In porady_imigracyjne

CZY NA PEWNO KANADA JEST NAJLEPSZYM MIEJSCEM?

Powołując się na różne rankingi z ostatnich kilku, a nawet kilkunastu lat parokrotnie wykazywałam, że Kanada wciąż jest w ścisłej

Czytaj więcej
In porady_imigracyjne

JAKIE SĄ SZANSE NA PRZYSPIESZENIE ROZPATRYWANIA PODAŃ?

Na to pytanie szukają dzisiaj odpowiedzi nie tylko wszystkie osoby składające odpowiednie aplikacje, ale  także instytucje interesujące się i zajmujące

Czytaj więcej
In porady_imigracyjne

CELEM POWINNO BYĆ OBYWATELSTWO

Wśród tematów dyskutowanych przez imigrantów posiadających status stałego rezydenta niejednokrotnie pojawia się kwestia starań o obywatelstwo kanadyjskie. I chociaż wydawałoby

Czytaj więcej
In porady_imigracyjne

JESZCZE RAZ O REFORMIE W SYSTEMIE EXPRESS ENTRY

Ponieważ nasze biuro odnotowuje zwiększone zainteresowanie systemem Express Entry, dlatego niniejszym powtarzam swój artykuł na ten temat zamieszczony w „Życiu”

Czytaj więcej
In porady_imigracyjne

CZY FAKTYCZNIE BĘDZIE PRZYSPIESZENIE?

Na tytułowe pytanie chyba najwłaściwszą odpowiedzią jest: Miejmy nadzieję. I chociaż mamy tu zapewnienie nie tylko ministerialne, ale także samego

Czytaj więcej
In porady_imigracyjne

SZYKUJE SIĘ „REFORMA” W SYSTEMIE EXPRESS ENTRY

Kilka razy w swoich cyklicznych artykułach w „Życiu” oraz w audycjach „Radia 7” zwracałam uwagę na dużą częstotliwość wprowadzania zmian

Czytaj więcej
In porady_imigracyjne

WYDŁUŻENIE OKRESU POBYTU DLA RODZICÓW I DZIADKÓW

Ta informacja z pewnościę ucieszy nie tylko tytułowych “adresatów”, ale także ich kanadyjskie dzieci i wnuki. A to wydłużenie będzie

Czytaj więcej