ULEPSZONE PROGRAMY DLA OPIEKUNÓW

IPJ immigration solutions

Ta wiadomość podana oficjalnie kilka dni temu ucieszy nie tylko obcokrajowców starających się o taką pracę, ale także, a może nawet przede wszystkim ich kanadyjskich pracodawców. Wiadomo przecież, że zapotrzebowanie na takie usługi wciąż bardzo rośnie, a więc konieczne są odpowiednie zmiany dotyczące tego tematu. W związku z tym rząd ogłosił wygaszenie z dniem 17 czerwca istniejących programów dla pracowników opieki domowej, opiekunów dla dzieci, a więc dla rodzin potrzebujących takiego wsparcia. Nowe programy pilotażowe zapewnią takim pracownikom status stałego rezydenta już po przybyciu do Kanady. Zrezygnowano – jak widać – z konieczności wykazania się przez kandydatów doświadczeniem zawodowy w tym kraju. W dodatku tacy opiekunowie będą także mogli pracować dla organizacji zapewniających tymczasową lub w niepełnym wymiarze godzin opiekę osobom częściowo niezależnym lub wracającym do zdrowia po urazie lub chorobie.
Oczywiście nadal są określone kryteria zakwalifikowania się na te programy, ale są one znacznie łatwiejsze do osiągnięcia. Na pewno kandydatów ucieszy obniżenie wymogu znajomości języka „kanadyjskiego” do poziomu minimum 4 CLB. Oprócz tego kandydaci winni wykazać się dyplomem/świadectwem będącym odpowiednikiem kanadyjskiego dyplomu szkoły średniej, posiadać aktualne i odpowiednie doświadczenie zawodowe, otrzymać ofertę pracy w charakterze opiekuna domowego na pełen etat.
Dotychczas od takich kandydatów wymagano znajomości języka na poziomie 5 CLB, co – jak się okazało – stanowiło w wielu przypadkach spore utrudnienie kwalifikacyjne. Ponadto wymagano także wykazania się przynajmniej roczną kanadyjską edukacją pomaturalną lub jej odpowiednikiem zagranicznym. Programy obejmowały również wymóg co najmniej sześciomiesięcznego doświad- czenia zawodowego. Co prawda IRCC nie wyjaśniło jeszcze, jakie będą wymagania dotyczące tego doświadczenia w ramach nowych programów pilotażowych i twierdzi, że więcej szczegółów zostanie ogłoszonych bliżej pełnego uruchomienia.
Zgodnie z planem imigracyjnym na lata 2024–2026 Kanada spodziewa się przyjąć ponad 15.000 nowych stałych mieszkańców właśnie w ramach programów dla opiekunów. Do 30 kwietnia 2024 r. około 5.700 opiekunów i członków ich rodzin zostało stałymi mieszkańcami od czasu uruchomienia w 2019 roku pilotowych programów dla opiekunów dla dzieci i pomocy domowej.
Rząd zdaje sobie sprawę z tego, że zapotrzebowanie na opiekunów w Kanadzie rośnie wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych sześciu lat na emeryturę przejdzie ponad dziewięć milionów Kanadyjczyków. Oznacza to, że w nadchodzących latach coraz więcej osób będzie potrzebować dodatkowej opieki w swoich domach lub instytucjach. Jest przy tym też jeszcze jeden problem. Otóż przecież również starzenie się samych, już pracujących opiekunów. No i także jest jeszcze jedna ważna sprawę, a mianowicie ambicje zawodowe i wchodzenie na rynek pracy młodych rodziców, a więc konieczność zabezpieczenia opieki dla ich dzieci. Zapotrzebowanie na opiekunów będzie więc wciąż rosnąć.

Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                            
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the College of Immigration
and Citizenship Consultants
Cell, 647 999 4038

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: