Zmarł Krzysztof Tomczak

29 sierpnia 2020 odszedł od nas Krzysztof Tomczak, oddany Polsce i Polonii działacz społeczny, który od 2008 roku prężnie pełnił funkcję Komendanta SW AP – Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce – Placówki 114 w Toronto.

Był opiekuńczą duszą Parku Paderewskiego w Vaughan, który podniósł z upadku i doprowadził do rozkwitu.

Krzysztof Tomczak był wielkim patriotą, który poświęcił swoje życie pracy na rzecz polonijnej diaspory w Kanadzie oraz poza nią. Będziemy zawsze pamiętać Jego gigantyczny wkład pracy w życie Polonii, Jego niezłomną i godną naśladowania postawę, Jego wrażliwość na wszelką krzywdę i oferujące bezwarunkową pomoc serce.

Redakcja

Informacje pogrzebowe

Wizytacja

Środa 2 września 2020

5:00PM – 9:00PM

Ridley Funeral Home

3080 Lake Shore Blvd W.

Etobicoke, ON M8V 1K3

Złożenie zwłok do grobu odbędzie się na Queen of Heaven Cemetery