Zmarł dr. Zdzisław Kryński

2 stycznia 2020 odszedł od nas na zawsze dr. Zdzisław Kryński, długoletni oddany działacz polonijny na rzecz chorych, biednych i dzieci.

\Dr. Kryński prowadził niezliczone akcje charytatywne pomocy dla Polski i Polaków na Wschodzie. Przewodniczył Komisji Charytatywnej i Komitetowi Pomocy Polsce przy Okręgu Toronto KPK. Był prezesem Polsko Kanadyjskiego Stowarzyszenia Zawodów Medycznych, Był mocno związany ze Stowarzyszeniem Inżynierów Polskich w Kanadzie. Organizował z nami wspólne bale, zawody narciarskie i różnorodne imprezy. Wiele z nich odbyło się z przeznaczeniem dochodów na cele dobroczynne. Przeprowadzał zbiórki pieniędzy na zakup instrumentów medycznych dla szpitali w Polsce, a także zbiórki odzieży. Aranżował akcje wysyłek kontenerowych.

Był człowiekiem niezwykłej charyzmy. Skupiał wokół siebie duże polonijne grono. Niedrobiazgowy i bezkonfliktowy we wspólpracy, dawał poczucie, że wszystko z Nim było łatwe i przyjemne. Był niezwykle towarzyski. Lubił podejmować gości i być podejmowany.

Pracował zawodowo do zaawansowanego wieku jako lekarz laryngolog.
Odszedł spokojnie, jeden człowiek, który tyle dobrego zdziałał, pogodnie, z uśmiechem, bez kłótni, wzór dla każdego jak dążyć do celu.
KS.