Z JAKICH PROGRAMÓW IMIGRACYJNYCH MOŻNA TERAZ KORZYSTAĆ

W różnych rozmowach spotykam się z wątpliwością dotyczącą powrotu polityki imigracyjnej na tory sprzed pandemii. Pesymiści swój brak wiary w tym zakresie uzasadniają przewidywaniem dużego i długotrwałego spowolnienia gospodarczego i następnie stabilizowania gospodarki na tym obniżonym poziomie. Optymiści natomiast przewidują popandemiczny wręcz boom ekonomiczny, wynikający z konieczności odrobienia ponoszonych strat i – co ważniejsze – z możliwości skorzystania z wielu potrzeb zarówno rynku krajowego, jak i zagranicznego. Oczywiście są środowiska lubujące się w rozpowszechnianiu negatywnych opinii, prawdę powiedziawszy absolutnie niczym prawdziwym nie popartych. To prawda, że aktualnie w zawieszeniu jest działalność znana dobrze w polityce imigracyjnej przed wybuchem pandemii, ale ciągle od strony rządowej idzie potwierdzenie mówiące o najszybszym, jak tylko będzie to możliwe powrocie do kontynuacji działań.

Koniecznie należy w tym miejscu powiedzieć, że aktywność na polu imigracyjnym wcale nie zmalała aż do zera, czy blisko zeru. Dla przykładu przy programie Internaional Experience Canada osoby posiadające Port of Entry Letter (POE) mogą przyjechać, jeśli oczywiście pracodawca nie został zmuszony przez pandemię zawiesić działalność swego biznesu. W tym przypadku ważne jest, aby uzyskać potwierdzenie aktualności zatrudnienia, a krótko mówiąc, że praca czeka na danego pracownika. Posiadacze POE z terenu Kanady (będący już w Kanadzie) muszą czekać na otwarcie przejścia granicznego (np. w Niagarze), aby tam uzyskać work permit. Póki co nie ma podanej innej możliwości w tej sprawie.

Kilkakrotnie sugerowałam, aby zainteresować się i rozpocząć właściwe starania w Foreign Skilled Worker Program. Obecnie osoby, które wykazały to zainteresowanie i posiadają POE mogą wjechać do Kanady i otrzymać pozwolenie na pracę. Ci, którzy znajdują się w Kanadzie mogą złożyć w systemie on line aplikację o work permit i nie muszą jechać na granicę (np. do Niagary) lub poza Kanadę.

Pomimo zawieszenia przyjmowania, czy spowolnienia rozpatrywania złożonych już aplikacji, wciąż przyznawany jest status stałego rezydenta. Rozpatrywanie takich wniosków kończy się otrzymaniem dokumentu Confirmation of Permanent Residence. Teraz ten dokument przesyłany jest drogą elektroniczną.

Dobra wiadomość jest dla osób starających się o obywatelstwo, a mianowicie, że są rozpatrywane podania o ten status. Odwołane z powodu pandemii spotkania w urzędzie imigracyjnym zaczynają być wznawione.

W sytuacjach koniecznych – do takich należy np. śmierć członka rodziny – do stałego rezydenta i tym bardziej do obywatela kanadyjskiego, mogą przyjechać bliscy krewni.Także do stałych rezydentów i obywateli Kanady może przyjechać najbliższa rodzina. W przypadkach rezydentów tymczasowych, aby mogła przyjechać najbliższa rodzina, wymagane jest – według przepisów – odpowiednie uzasadnienie potrzeby takiego przyjazdu oraz specjalne zezwolenie ministerstwa imigracji.

I na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Otóż przewiduje się wprowadzenie zmian w programie prowincyjnym. Dlatego proszę zainteresowane osoby o kontakt w tej sprawie z naszym biurem.

               Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com