Wybory prezydenckie 2020

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH W KANADZIE 2020

Podajemy wyniki wyborów prezydenckich II tury w Kanadzie w czterech komisjach obwodowych:

TORONTO

Pakiety wysłane – 7213

Pakiety odesłane – 4883

Głosy ważne – 4864

Andrzej Duda – 3353 – 68,94%

Rafał Trzaskowski – 1511 – 31,06%

OTTAWA

Pakiety wysłane – 701

Pakiety odesłane – 646

Głosy ważne – 637

Andrzej Duda – 308 – 48,5%

Rafał Trzaskowski – 328 – 51,5%

VANCOUVER

Pakiety wysłane – 2206

Pakiety odesłane – 1494

Głosy ważne – 1482

Andrzej Duda – 696 – 46,9%

Rafał Trzaskowski – 786 – 53,1%

MONTREAL

Pakiety wysłane (i odebrane) – 1004

Pakiety odesłane – 872

Głosy ważne – 856

Andrzej Duda – 363 – 42,4%

Rafał Trzaskowski – 493 – 57,6%

Pakiety wyborcze rozesłano do 7196 osób, wróciło 4920. „Liczona w ten sposób frekwencja wyniosła ok. 68,4 proc., o 9,5 pkt proc. więcej niż w pierwszej turze” – powiedział konsul generalny Krzysztof Grzelczyk.  Formalnie dzień głosowania w Kanadzie miał miejsce w sobotę, od 7-21 czasu lokalnego. Do godziny 21 mogły spływać przesyłki kurierskie i osobiście dowożone przez wyborców.

„O 21 zabraliśmy pojemnik, do którego wrzucane były przesyłki, które następnie zostały przekazane komisji wyborczej. Oczywiście konieczne było sprawdzenie deklaracji z listą wyborców, umieszczenie koperty z głosem w urnie, to chwilę zajęło, potem komisja zaczęła liczyć głosy i skończyła ok. 6 nad ranem w niedzielę” – wyjaśnił Krzysztof Grzelczyk.

Kanada umożliwiła wyłącznie wybory korespondencyjne i to sprawiło części wyborców kłopot. Do PAP docierały informacje, że część z przesyłek wysłanych przez konsulat 2 lipca rano dotarła do wyborców w poniedziałek 6 lipca, ale niektórzy wyborcy jeszcze w drugiej połowie tygodnia nie otrzymali pakietów wyborczych.

„Przygotowania pakietów wyborczych rozpoczęliśmy zaraz po otrzymaniu kart, 30 czerwca. W środę, 1 lipca, było kanadyjskie święto państwowe, Canada Day, więc ciężarówka poczty kanadyjskiej odebrała już gotowe do wysłania, ofrankowane pakiety w czwartek rano. Od Polonii wiemy, że dalej było różnie z terminami” – powiedział konsul. Na przykład do komisji wyborczej w Toronto dotarła duża przesyłka kurierska z Winnipeg w prowincji Manitoba, przesyłki z odległych części Ontario, a w samym Toronto zdarzyło się, że wszyscy członkowie rodziny, pod tym samym adresem, otrzymali pakiety z wyjątkiem jednej osoby.

Jak poinformował konsul, przesyłki, które dotrą spóźnione w nadchodzących dniach pozostaną w depozycie konsulatu, do czasu określenia ścisłych procedur dalszego postępowania.

W pierwszej turze wysłano 5674 pakiety wyborcze. Dla porównania – w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych zarejestrowało się ok. 4,2 tys. wyborców. Głosy w Toronto liczyła komisja licząca 13 osób.

Obwody głosowania w Kanadzie znajdowały się w okręgach Referatu ds. Konsularnych i Polonii Ambasady RP w Ottawie, Konsulatu Generalnego RP w Toronto, Konsulatu Generalnego RP w Montrealu oraz Konsulatu Generalnego RP w Vancouver.

Tryb otrzymywania i odbierania pakietów wyborczych w drugiej turze zależał od prowincji i regulacji dotyczących pandemii, np. w drugiej turze wyborów w konsulacie generalnym RP w Montrealu można było osobiście odebrać pakiety wyborcze i można też było osobiście dostarczyć koperty zwrotne.

W konsulacie generalnym RP w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej nie było możliwości osobistego odbioru pakietów wyborczych, ale koperty zwrotne można było przekazać nie tylko pocztą czy kurierem, także osobiście. Podobnie sytuacja wyglądała na terenie Ontario, gdzie w Ottawie mieści się Referat Konsularny przy Ambasadzie RP i w Toronto, w Konsulacie Generalnym RP.

Oficjalne wyniki drugiej tury

Państwowa Komisja Wyborcza podała w poniedziałek wieczorem (13.07) pełne wyniki wyborów prezydenckich 2020. Zwycięża Andrzej Duda, na którego zagłosowało 51,03 proc. wyborców. 48,97 proc. – taki wynik uzyskał z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Ostateczna frekwencja wyniosła 68,18 proc.

Na konferencji prasowej szef PKW przekazał wyniki głosowania na podstawie danych ze wszystkich 27 tys. 230 obwodowych komisji wyborczych. Łącznie na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę oddano 10 440 648 głosów, natomiast na Rafała Trzaskowskiego 10 018 263. Przewaga okazała się niewielka.

Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach w Polsce wyniosła 30 268 460. Z prawa wyborczego skorzystało 20 636 635 Polaków, co dało frekwencję na poziomie 68,18 proc.

Przez pełnomocnika zagłosowało 21 210 osób, zaś na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania – 584 751 osób.

Pakiety do głosowania korespondencyjnego wysłano 704 111 osobom, zaś koperty zwrotne otrzymano od 614 631 wyborców.

W 18 990 kopertach zwrotnych nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu, a w 629 oświadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę. W 1364 kopertach zwrotnych nie było koperty na kartę do głosowania, a w 523 koperta na kartę do głosowania była niezaklejona.

Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 593 269.

Z urn wyjęto 20 638 904 kart do głosowania, z czego 593 022 stanowiły karty wyjęte z kopert na kartę do głosowania.

Liczba kart nieważnych wyniosła 2 269, natomiast liczba kart ważnych wyniosła 20 636 635.

Liczba głosów nieważnych wyniosła 177 724 (0,18 proc.), w tym z powodu postawienia znaku X obok nazwiska obu kandydatów – 102 453; natomiast z powodu niepostawienia znaku X obok nazwiska żadnego kandydata – 75 271. Łącznie na obu kandydatów oddano 20 458 911 ważnych głosów (99,14 proc.).

– Powszechne wybory prezydenta w 2020 roku okazały się zwycięstwem wszystkich obywateli polskich. Dziękujemy milionom wyborców, którzy mimo pandemii i wakacji udali się do lokali wyborczych lub przesalali pakiety wyborcze, w ten sposób ustanowili rekord frekwencji w wyborach prezydenckich w XXI wieku – powiedział na konferencji prasowej przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, zaznaczając, że frekwencję na po- zio- mie 68,18 proc jest najwyższą w XXI wieku.

Szef PKW poinformował również, że uroczystość wręczenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyników wybo- rów prezydenckich odbędzie się 21 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zgodnie z art. 317 kodeksu wyborczego PKW stwierdza na drodze uchwały wynik wyborów na prezydenta Polski. Tę uchwałę PKW przekazuje niezwłocznie Marszałkowi Sejmu, urzędującemu prezydentowi oraz nowo wybranego prezydentowi.

Jak Polacy wybierali

Choć Andrzeja Dudę i Rafała Trzaskowskiego dzieli ok. 400 tys. głosów, różnica na wyborczych mapach nabiera większej skali. Urzędujący prezydent zdecydowanie zwyciężył w Polsce powiatowej. Kandydat KO wygrał przeważnie w miejskich aglomeracjach. Andrzej Duda wygrał w 1872 gminach, Rafał Trzaskowski w 601. W czterech gminach padł remis.

Andrzej Duda największe poparcie zdobył na wschodzie kraju: terenach dawnego Królestwa Kongresowego oraz Galicji. Rafał Trzaskowski przewagę zdobył na obszarach dawnego zaboru pruskiego oraz na Ziemiach Odzyskanych.

W przypadku Andrzeja Dudy widać jego popularność w bastionach PiS. To przede wszystkim Podkarpacie, Małopolska oraz Lubelszczyzna. Im dalej na zachód tym poparcie niższe. Na zachodzie najlepsze rezultaty polityk odnotował we wschodniej Wielkopolsce, widać też wyższe wyniki w zagłębiu miedziowym na Dolnym Śląsku oraz części Pomorza wokół Starogardu. Białe plamy poparcia to głównie woj. lubuskie, ale także duże miasta oraz gminy ościenne. Można to dostrzec szczególnie w przypadku aglomeracji warszawskiej.

Wynik Rafała Trzaskowskiego w skali gmin pokazuje jego silne poparcie w woj. zachodniopomorskim, pomorskim i lubuskim. Wysokie rezultaty kandydat KO osiągnął również na Warmii i Mazurach, Śląsku, Dolnym Śląsku (Wrocław, Jelenia Góra i okolice) oraz w Wielkopolsce (Poznań i okolice). Zdobył takie największe miasta, jak Warszawa, Kraków, Łódź, Bydgoszcz i Toruń. Jego wyspy poparcia na wschodzie to część Podlasia (Hajnówka, Białowieża, Suwałki), a także gminy Cisna i Lutowiska na Podkarpaciu.

Andrzej Duda wygrał w 1872 gminach, Rafał Trzaskowski w 601. Cztery gminy w Polsce podzieliły się idealnie po równo. To Łubianka (woj. kujawsko-pomorskie), Mielnik (woj. podlaskie), Srokowo (woj. warmińsko-mazurskie) i Zwierzyn (woj. lubuskie).

Prezydent niemal zdominował cztery województwa (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie), gdzie jego rywal wygrywał w jednym lub kilku miejscach. Na Lubelszczyźnie to jedynie stolica województwa, w Świętokrzyskim oprócz Kielc to Sandomierz.

Regiony, które w skali gmin opanował Rafał Trzaskowski to woj. lubuskie i zachodniopomorskie. W Polsce lokalnej wygrywał także na Opolszczyźnie, części Wielkopolski, Warmii i Mazur.

W skali województw różnica wygląda już zupełnie inaczej. Rafał Trzaskowski wygrał w większości z nich za sprawą dużych miast. Oddana w nich liczba głosów odpowiada często nawet kilkunastu gminom.