WSPÓŁPRACUJ Z TWOIM KONSULTANTEM IMIGRACYJNYM

Są zawody i wykonywane przez nie świadczenia, które potrzebują dobrych relacji pomiędzy usługodawcą i klientem. Do takich w szczególności należy zawód profesjonalnego konsultanta imigracyjnego. Potrzebę powołania tej profesji i nadania jej rangi wysokiego kanadyjskiego zaufania, w czym została zrównana z innymi zawodami prawniczymi typu adwokat, czy notariusz, z lekarzami, z inżynierami itp. dostrzegł przed laty rząd kanadyjski. Uznanie tego zawodu i jego znaczenia zostało niedawno jeszcze raz jednoznacznie potwierdzone urzędowo. Tego winni być świadome nie tylko osoby zainteresowane uzyskaniem dobrej pomocy w zakresie prawa imigracyjnego, ale także grupy społeczne, w których one i my wszyscy żyjemy.
Znajomość przypomnianej prawdy jest bardzo ważna. Daje ona bowiem osobom zainteresowanym, klientom, poczucie posiadania profesjonalnego doradztwa i pomocy w staraniach dotyczących wszelkich spraw imigracyjnych. Warto przy tym mieć też świadomość, że profesjonalista po pierwsze specjalizuje się wyłącznie w prawie imigracyjnym, wiec jest na bieżąco ze wszystkimi wprowadzanymi zmianami i uczestniczy w specjalnych seminariach tym zagadnieniom poświęconych. Po drugie, koncentruje swoją uwagę na problemach imigracyjnych konkretnego klienta, szukając dla niego najlepszych rozwiązań. A czyni to osobiście, a nie przy angażowaniu jakiejś sekretarki, czy asystentki bez prawniczych uprawnień.
Ma się rozumieć, że podobnie, jak przy innych zawodach, tak i w tym są lepsi i gorsi specjaliści, na co składa się wiele czynników. Jest to kwestia różnicy w posiadanej wiedzy i doświadczeniu zawodowym zdobywanych w różnym czasie i w różnych miejscach. Bardzo ważna jest także sprawa znajomości historii, tradycji i teraźniejszości, a w tym zmian ekonomiczno-społecznych kraju pochodzenia imigrantów. A to wszystko jest istotne i pomaga przy tworzeniu właściwych relacji między danym doradcą, a klientem i jest pomocne w dobrym prowadzeniu sprawy.
Nie bez powodu dzisiejszy tekst zaczęłam od przypomnienia rangi zawodu profesjonalnego konsultanta imigracyjnego. W tym także pisząc o koncentracji tych doradców na podstawowym zagadnieniu, jakim są sprawy imigracyjne. Gdy do tego dołączymy dobry poziom zaufania klienta i jego właściwą współpracę z doradcą, wówczas jest wielka szansa na sukces. Warto przy tym pamiętać, aby ta relacja nie odbiegała od tej – oczywiście dobrej – jaką darzymy innych, choćby wymienionych wyżej profesjonalistów.
Wiem, że określeniem konsultant może posługiwać się każdy zwykły zjadacz chleba udzielający różnych rad, z którym można pójść na piwo, poklepać go po ramieniu ramieniu, trochę się pounosić, wyrazić choćby troszkę swojej buty itp. Nie polecam korzystania z usług takowych osób, a także utożsamiania prawdziwych profesjonalistów właśnie z takimi doradcami. Również nie należy na linię prawdziwego doradztwa imigracyjnego przenosić doświadczeń oraz praktyk z tego typu “koleżeńskich” układów. Tym bardziej nie prób pouczeń, albo żądań. Pamiętajmy, że przekazywanej treści musi towarzyszyć właściwa forma przekazu.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870