Władysław Lizoń nasz kandydat na posła federalnego

Inżynier, aktywny działacz społeczny i polityczny, kandydat do kanadyjskiego Parlamentu z ramienia Partii Konserwatywnej Kanady z okręgu Mississauga East – Cooksville.
Władysław Lizoń urodził się w Nowym Sączu. Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako inżynier w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Jastrzębiu Zdroju. W czasie protestów górniczych, po wprowadzeniu stanu wojennego 13-go grudnia 1981 roku stanął po stronie swoich pracowników biorąc aktywny udział w ich proteście. Jego postawa źle wpłynęla na atmosferę w pracy. Z tego też powodu zdecydował się na powrót w rodzinne strony gdzie pracował w Kopalniach Surowców Skalnych w Klęczanach koło Nowego Sącza.
W 1985 roku wyjechał z Polski do USA a potem do Kanady.
Od 1988 mieszka w Mississauga. Od momentu przyjazdu do Kanady zaangażował się w kanadyjską i polonijną działalność na różnych szczeblach i w różnych organizacjach polonijnych i kanadyjskich.
W 2000 roku został prezesem nowo powstałego okręgu Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Mississauga, a w 2005 roku został wybrany prezesem ZG Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Tę funkcję pełnił do roku 2010, a później ponownie w latach 2016-2018.
Jako prezez KPK przyczynił się między innymi do zniesienia wiz dla Polaków podróżujących do Kanady.
W czasie wyborów parlamentarnych w 2011 roku, został wybrany na posła federalnego z ramienia partii konserwatywnej w okręgu Mississauga East – Cooksville.
W Kanadyjskiej Izbie Gmin był członkiem Komisji d/s weteranów, Komisji Surowców Naturalnych oraz Komisji Zdrowia. Był także przewodniczącym Kanadyjsko-Polskiej i Kanadyjsko-Macedońskiej Grupy Parlamentarnej.
W lipcu 2013 i 2014 brał udział w marszu w Nijmegen w Holandii gdzie razem z kanadyjskimi wojskowymi maszerował śladem kanadyjskich i polskich żołnierzy którzy brali udział w wyzwalaniu Europy spod okupacji niemieckiej.
19 września 2011roku złożył projekt ustawy C-266 o ustanowienie dnia 2-go kwietnia dniem św. Jana Pawła II. Pomimo silnej opozycji senatorów z Partii Liberalnej, 16 grudnia 2014 doszło do ostatecznego głosowania w tej sprawie i Senat Kanady większością głosów zaaprobowal projekt Władysława Lizonia. Po podpisaniu ustawy przez Gubernatora Generalnego Kanady mamy ustawowy dzień poświęcony naszemu wielkiemu rodakowi.
Podczas czteroletniej kadencji poseł Lizoń 288 razy zabierał głos na wiele różnych tematów, brał udział w 679 obradach komisji zdrowia, weteranów i surowców naturalnych. W swoich wystąpieniach nigdy nie zapominał o poruszaniu istotnych spraw dotyczących Polski, między innymi: zbrodni Rosji na żołnie-rzach i inteligencji polskiej w Katyniu, układu Ribbentrop – Mołotow, przymusowej wywóz- ki Polaków w głąb Rosji, wprowadzenia stanu wojennego 13-go grudnia 1981 roku oraz najazdu Niemców i Sowietów na Polskę we wrześniu 1939 roku.
Władysław Lizoń zawsze bronił dobrego imienia Polski i Polaków przemawiajac przeciwko używaniu przez media kanadyjskie sformułowania “Polskie obozy koncentracyjne”. Jako poseł miał zaszczyt reprezentować Kanadę miedzy innymi w Rzymie podczas kanonizacji polskiego papieża Jana Pawła II. Brał też udział w dwóch wizytach premiera Stephana Harpera w Polsce oraz towarzyszył Gubernatorowi Generalnemu Kanady Dawidowi Johnstonowi w czasie jego oficjalnej wizyty w Polsce w październiku 2014 r.
Dzięki staraniom posła Władysława Lizonia Centrum Jana Pawła II w Mississauga oraz inne organizacje polonijne otrzymały dotacje rządowe na swoją działalność. Choć reprezentował okręg Mississaga East – Cooksville pomagał oraz służył radą osobom z każdego zakątka prowincji Ontario.
W tegorocznych wyborach Władysław Lizoń ponownie startuje jako kandydat Partii Konserwatywnej do Parlamentu Kanady.
W programie Partii Konserwatywnej znajdują się zapowiedzi nastepujących działań:
• Zwolnienie z podatku HST kosztów ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych
• Odejscie od ideii nakładania na obywateli podatku „carbon tax”
• Wprowadzenie specjalnych ulg podatkowych dla seniorów
• Zniesienie podatku od świadczeń macierzyńskich.
• Uniwersalna obniżka podatków .
• Przywrócenie ulg podatkowych dla dzieci
• Anulowanie $1,5 mld pomocy finansowej dla bogatych korporacj i przekierowanie oszczędności na Kanadyjczyków.
• Wprowadzenie ulgi podatkowej dla właścicieli domów za energooszczędne remonty.
• Tworzenie lepszych, dobrze płatnych miejsc pracy.
Władysław Lizoń zapewnia, że jak dotychczas będzie dbał o interesy wszystkich mieszkanców jego okręgu wyborczego i nie tylko, a w sposób szczególny będzie dbał o interesy polonijne.
Kampania wyborcza jest ogromnym przedsięwzięciem zarówno finansowym jak i organizacyjnym i w dużej części opiera się na pracy wolontariuszy. Uczniowie szkół średnich mogą, poprzez wolontariat wypracować wymagane przez szkoły godziny. Aby wesprzeć naszego rodaka można umieścić jego tablicę na swoim trawniku przez domem, wesprzeć finansowo lub też przyjść do biura wyborczego gdzie można pomóc w zakresie swoich możliwości.
W dzień wyborów oddaj swój głos na Władysława Lizonia!

Adres Biura
1425 Dundas Street East # 4 (Dundas & Dixie)
Tel: 905-232-0737
Strona internetowa www.votelizon.ca
e-mail – info@votelizon.ca