400 dolarów za dzień pobytu w szpitalu

Rząd chce obciążyć seniorów

Rząd Ontario twierdzi, że pacjenci szpitali, którzy czekają na miejsce w domach opieki długoterminowej, mo- gą zostać przeniesieni do innych lokalizacji, które nie są przez nich wybra- ne, do 150 kilometrów dalej lub otrzymać rachunek w wysokości 400 dolarów dziennie, jeśli odmówią.
Ustawa 7, znana również jako „More Beds, Better Care Act”, pozwala na tymczasowe przeniesienie starszych pacjentów szpitali oczekujących na miejsce w domu opieki długoterminowej do innego domu, którego nie wybierają. Otrzymała zgodę na wdrożenie pod koniec sierpnia.
Adwokaci wcześniej wyrażali zaniepokojenie, mówiąc, że seniorzy zostaną przeniesieni do domów długoterminowej opieki z dala od rodziny lub zostaną obciążeni wygórowanymi opłatami za pozostanie w szpitalu, jeśli zdecydują się odrzucić ofertę.
W ramach nowych zasad opublikowanych w środę po południu, rząd ustalił stanowcze wytyczne dotyczące tego, jak daleko można przenieść pacjenta.
Od 21 września, jeśli nie ma miejsca w wybranym domu wypisanego pacjenta, można go przenieść do domu w promieniu 70 kilometrów w południowym Ontario lub 150 kilometrów w północnym Ontario.
Jeśli nie ma domu opieki długoterminowej lub jeśli w tym promieniu jest ograniczona liczba wakatów, koordynatorzy umiejscowienia mogą wybrać najbliższy dom w pobliżu preferowanej lokalizacji pacjenta.
„To daje nam maksymalną elastyczność, dzięki czemu możemy negocjować w imieniu pacjentów w szpitalu, którzy chcą przejść do lepszej jakości opieki na opiekę długoterminową, więcej dostępnych dla nich opcji” – powiedział minister opieki długoterminowej Paul Calandra.
Jeśli pacjenci odmówią przyjęcia, szpital może pobrać dzienną opłatę w wysokości 400 dolarów.
Opłaty rozpoczną się 24 godziny po wypisaniu ze szpitala od 20 listopada i będą dotyczyć każdego wypisanego pacjenta, który odmawia opuszczenia szpitala, a nie tylko tych, którzy zostaną przeniesieni do opieki długoterminowej.
Przed wprowadzeniem tych przepisów maksymalna stawka dla pacjentów z alternatywnym poziomem opieki (ALC), którzy zdecydowali się pozostać w szpitalu zamiast przenieść się do jednego z pięciu wybranych domów, wynosiła 62,18 dolary dziennie, czyli blisko 1900 dolarów miesięcznie.
Minister zdrowia Sylvia Jones powiedziała dziennikarzom, że kwota 400 dolarów ma stanowić silną zachętę dla rodzin do „odbywania tych trudnych rozmów”.
„Wybraliśmy 400 dolarów, ponieważ uważamy, że wystarczająco niepokojące jest, aby ludzie odbywali te trudne rozmowy z koordynatorami, aby podjąć wysiłek, jako rodzina, aby rozmawiać o tym, gdzie chcemy, aby nasi bliscy dożywali swych dni – powiedziała.
„Najważniejsze jest to, że łóżka szpitalne do intensywnej opieki muszą być przeznaczone dla pacjentów wymagających intensywnej opieki”.
Minister powiedział, że opłaty nie mają być postrzegane jako przymus, ale raczej wskazanie, że pacjent nie potrzebuje opieki szpitalnej.
Rząd poinformował, że ograniczenia te opierały się na informacjach pochodzących z sektora opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, chociaż nie wyjaśnił, kim są ci partnerzy.
Wayne Gates, krytyk opieki długoterminowej w NDP, twierdzi, że presja związana z przeprowadzką do domu opieki długoterminowej, którego nie akceptujemy – potencjalnie dalej od rodzin lub opiekunów – będzie miała negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie seniorów. 

„Wyobraź sobie, że musisz jechać dwie godziny, żeby pocałować twoją żonę na dobranoc. Wyobraź sobie poczucie winy, że nie możesz zapłacić 400 dolarów dziennie, aby utrzymać tatę w szpitalu, i musisz umieścić go w dochodowym domu opieki długoterminowej z druzgocącą historią i obrzydliwymi warunkami życia” – powiedział Gates.

„Zmuszanie ich do przeprowadzki nie złagodzi ani trochę naszego kryzysu kadrowego w opiece zdrowotnej. To, co powinniśmy zrobić, to zająć się kryzysem kadrowym w samym sercu naszego kryzysu opieki zdrowotnej, a nie grać w okrutną grę w muzyczne krzesła, która wyrzuca seniorów i osoby niepełnosprawne z łóżek szpitalnych”.
Jones powiedział, że ta polityka może zwolnić 400 łóżek ostrych w szpitalach w Ontario, a przenoszeni pacjenci pozostaną na liście priorytetów miejsca w preferowanych lokalizacjach.
Prowincja poinformowała, że ​​około 1800 pacjentów czeka w szpitalu na miejsce w jednym z pięciu najlepszych domów opieki długoterminowej.
Czynniki takie jak kultura, religia i język będą brane pod uwagę przy poszukiwaniu miejsca dla starszych pacjentów. Pary zostaną umieszczone razem.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: