Rząd manipulował liniami lotniczymi

Obowiązek szczepień

Departament Transportu zaoferował liniom lotniczym porady dotyczące odrzucenia zwolnień ze szczepień przeciwko COVID
 Prawnicy ds. transportu w Kanadzie udzielili liniom lotniczym porad, jak odrzucić wnioski Kanadyjczyków o religijne zwolnienia z wymogów dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 w podróży, jak wynika z wewnętrznych dokumentów.
„Przewiduje się, że tego typu zwolnienia będą przyznawane bardzo rzadko” – mówi notatka z listopada 2021 r., którą Blacklock's Reporter uzyskał za pośrednictwem zapisów dostępu do informacji, wraz z kilkoma innymi dokumentami departamentu transportu.
„Nie wystarczy, aby pasażer stwierdził, że ma pewne przekonania religijne i nie może zostać zaszczepiony” – mówi kolejna notatka.
„Muszą wyjaśnić, w jaki sposób szczepienie byłoby sprzeczne z ich wiarą religijną w sposób, który nie jest trywialny ani nieistotny, co oznacza, że ​​szczepienie jest sprzeczne z prawdziwym połączeniem z boskością”.
W tej samej notatce pracownicy opisali religię jako zwykle obejmującą „szczególny i kompleksowy system wiary i kultu” oraz „wiarę w boską, nadludzką lub kontrolującą moc”.
“»Nie wierzę w szczepienia« samo w sobie nie byłoby powodem” – czytamy w notatce.
W październikowej notatce Rady Skarbu stwierdzono, że przy rozważaniu zwolnień należy kwestionować tylko „szczerość” – a nie „ważność” – deklarowanych przekonań religijnych.
„Wymaganiem jest skupienie się na szczerości indywidualnej wiary zakorzenionej w religii, a nie na tym, czy jest ona uznawana przez innych wyznawców tej samej religii”, przeczytaj notatkę zatytułowaną „Zestaw narzędzi dla menedżerów do wdrażania polityki szczepień przeciwko Covid-19”. ”
Notatki datowane były mniej więcej w tym samym czasie, kiedy rząd liberalny wprowadził swój mandat na szczepionki dla podróży. Obowiązujący od końca października 2021 r. do zawieszenia w czerwcu 2022 r. mandat stanowił, że pasażerowie muszą okazać dowód szczepienia przeciwko COVID-19 w przypadku wszystkich lotów komercyjnych i sektorów transportu regulowanych przez władze federalne.
W notatkach transportowych stwierdzono, że istnieje „wiele fałszywych przekonań empirycznych” dotyczących szczepionek COVID-19, głównie dotyczących „rozwoju, zawartości, efektów lub celu szczepionek”.
„Nie są to jednak podstawy do udzielenia tymczasowego zwolnienia” – czytamy.
„Na przykład przekonanie, że szczepionka Covid-19 zawiera abortowane ludzkie lub zwierzęce komórki płodowe lub że DNA jest zmienione przez szczepionki mRNA jest empirycznie niepoprawne i nie powinno być wykorzystywane jako uzasadnienie przyznania zwolnienia religijnego, nawet gdyby to przekonanie było szczerze utrzymywane lub zakorzenione w religii” – kontynuował.
Pakiet informacyjny Transport Canada niedawno otrzymany przez The Epoch Times wykazał, że istnieją zasadnicze niespójności między liniami lotniczymi przyznającymi zwolnienia ze szczepień ze względów religijnych, a tymi, które zwolnień nie przyznają.
Odprawa zatytułowana „Obowiązek szczepień – migawka sprawozdawcza dla ADMs [asystentów wiceministrów]” mówi, że WestJet zatwierdził znacznie więcej zwolnień religijnych niż jakakolwiek inna linia lotnicza.
„Westjet zgłosił 50 wniosków o wyjątek religijny i 90 przyznanych. Westjet nadal otrzymuje największą liczbę wniosków tygo- dniowo ze wszystkich zgłaszających podmiotów” – czytamy.
W briefingu stwierdzono również, że zatwierdzono 872 zwolnienia religijne z 2272 wniosków – przy czym WestJet przyznał 633 z nich.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: