•   Wednesday, 10 Aug, 2022
  • Contact

Region Peel walczy z handlem ludźmi

Proceder kwitnie w GTA


Region Peel wprowadził stałą strategię zwalczania handlu ludźmi.
W czerwcu 2018 r. rada regionalna tej gminy zatwierdziła trzyletni program pilotażowy, w ramach którego stworzono bezpieczny/ratunkowy/ dom, dom przejściowy i dedykowane centrum usług.
Dalsza ocena wykazała, że ​​ta „Strategia przeciwdziałania handlowi ludźmi w celach seksualnych w Peel” z powodzeniem „osiągnęła zamierzony rezultat w zakresie zwiększenia świadomości i skoordynowanego dostępu do specjalnych usług dla ofiar, ocalałych i osób zagrożonych handlem w celach seksualnych w Peel. ”
Wraz z pandemią COVID-19, która jeszcze bardziej zwiększyła potrzebę świadczenia usług i mieszkań dla osób, które przeżyły handel ludźmi w Peel, Region niedawno zatwierdził strategię jako stały program o wartości 2,1 miliona dolarów w ramach budżetu na 2022 r.
Region Peel, obejmujący miasta Mississauga i Brampton oraz miasto Caledon, jest pierwszą gminą w Ontario, która wdraża długoterminowe, zrównoważone usługi i wsparcie dla osób dotkniętych handlem ludźmi w celach seksualnych.
Strategia Peel jest zgodna ze strategią Ontario przeciwko handlowi ludźmi na lata 2020-2025, zajmując się handlem ludźmi poprzez zapobieganie, interwencje i wyjścia oraz zapewniając ludziom dostęp do usług i wsparcia bez konieczności opuszczania swojej społeczności.
„Handel ludźmi w celach seksualnych to przestępstwo, które wpływa na całą naszą społeczność i wymaga długoterminowej reakcji społeczności” – powiedziała w komunikacie Sonia Pace, dyrektor ds. partnerstw społecznych Regionu Peel.
„Utrwalenie Strategii to wielka wygrana dla zespołu ds. Partnerstw Społecznych; umożliwi to nam kontynuowanie naszych wysiłków w zakresie świadczenia usług opartych na informacjach o traumie, skoncentrowanych na osobach, które przeżyły, aby wspierać ofiary/ocalonych w odbudowie ich życia”.
Handel ludźmi to przestępstwo, które może przytrafić się każdemu, ale dotyczy przede wszystkim kobiet.
Większość ofiar handlu ludźmi ma od 12 do 24 lat.
Przypadki w Ontario stanowią ponad 70 procent wszystkich zgłoszonych przypadków w Kanadzie. Sześćdziesiąt dwa procent kanadyjskich przypadków handlu ludźmi pochodzi z GTA, co częściowo wynika z dostępu do głównych autostrad i międzynarodowego lotniska.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: