Manipulacje zaczynają pękać

Nie mieli prawa

Sędzia z BC odrzucił wniosek Bonnie Henry prowincyjnego urzędnika służ- by zdrowia o odrzucenie pozwu złożonej w związku z jej działalnością w czasie “pandemii” i nakazach szczepień pracowników służby zdrowia.
W orzeczeniu z 4 maja sędzia Simon Coval z Sądu Najwyższego Kolumbii Brytyjskiej (na zdjęciu obok) powiedział, że grupa rzeczników, która zakwestionowała nakazania Henry dotyczące szczepień  pracowników służby zdrowia przeciw COVID-19, w rzeczywistości ma prawo konstytucyjne wnieść taką apelację.
Pozew, złożony został przez Canadian Society for the Advancement of Science in Public Policy (CSASPP) w listopadzie zeszłego roku i zmieniony w lutym. Dotyczył kontroli sądowej nakazów wydanych przez Henry, w sprawie pracowników służby zdrowia, którzy mogli być zatrudniani lub świadczyć usługi w takich miejscach, jak szpitale, placówki opieki społecznej i publiczne służby zdrowia, jedynie wtedy gdy otrzymają dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19,
W pozwie zarzuca się, że kwestionowane nakazy nie zapewniają rozsądnych rozwiązań dla osób z zastrzeżeniami religijnymi, ryzykiem szczepień, odpornością na wcześniejszą infekcję i niedawnymi negatywnymi wynikami testów na COVID-19.
Twierdzi, że nakazy powinny zostać uchylone, ponieważ naruszają prawa statutowe nieszczepionych pracowników służby zdrowia, oraz że nakazy są „nieuzasadnionym wykonywaniem” uprawnień ustawowych sprze- cznych z ustawą o procedurze kontroli sądowej (JRPA).
W odpowiedzi Henry złożyła w styczniu wniosek do sądu o oddalenie pozwu ze względu na brak legitymacji prawnej składających petycję. CSASPP odpowiedział, że robi to w interesie publicznym i dlatego sąd powinien rozpoznać ich sprawę.
7 kwietnia prawnicy Bonnie Henry argumentowali w sądzie, że jej nakazy były rozsądne, wydane w celu ograniczenia transmisji w miejscach publicznych wysokiego ryzyka i ochrony zdrowia narażonych populacji oraz utrzymania funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej prowincji.
Prawnicy powiedzieli, że CSASPP nie ma historii zaangażowania w kwestie poruszone w petycji, a dowody łączące jego związki z opieką zdrowotną są niejasne i słabe. Twierdzili również, że reprezentowana przez nich społecznaść była jedynie „celowo zbudowanym podmiotem anty-COVID-19”.
Zarejestrowana jako organizacja non-profit, CSASPP z siedzibą w Vancouver opisuje siebie jako bezpartyjną, świecką organizację stworzoną w odpowiedzi na „podstawowe zapotrzebowanie społeczności na inicjatywę akcji bezpośredniej w celu przeciwdziałania środkom stosowanym w BC, a związanym z COVID-19”.
W swojej petycji towarzystwo poinformowało, że wysłało list do Bonnie Henry 8 listopada 2021 r., prosząc o ponowne roz- patrzenie jej nakazów w imieniu szerokiej grupy pracowników służby zdrowia w BC, co jest zgodnie z art. 43 ustawy o zdrowiu publicznym i Ustawa dopuszcza takie działania.
Henry jednak następnego dnia wydała „odstępstwo od ponownego rozpatrzenie spra- wy”, wstrzymując prośby o ponowne rozpatrzenia sprawy, z wyjątkiem powodów medycznych.  
CSASPP zaproponowała Henry alternatywne podejścia, takie jak akceptacja naturalnej odporności, ujemny wynik testu PCR lub testu antygenowego oraz dokumentacja od lekarza przedstawiająca medyczne uzasadnienie niepełnego zaszczepienia, wszystkie na podstawie zasad obowiązujących w innych jurysdykcjach, takich jak Alberta, Unia Europejska i Ontario.
Jednak w styczniowym wniosku prawnicy Bonnie Henry argumentowali, że interesy pacjentów i „przeciążony” system opieki zdrowotnej przeważają nad interesami pra- cowników służby zdrowia, którzy odmawiają przyjęcia zastrzyków.
Sędzia Coval stwierdził, że na korzyść CSASPP wpływają dowody, działalności w imieniu pracowników służby zdrowia.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: