•   Saturday, 30 Sep, 2023
  • Contact

Konwencja Konserwatystów

Elekcja

Delegaci zgromadzeni w Quebec City na konwencji federalnej Partii Konserwatywnej opowiedzieli się za dodaniem kilku nowych, obowiązujących ich zasad politycznych, jak np. ograniczenia dostępu nieletnich do operacji zmiany płci oraz zniesienie nakazów szczepień.
Zdecydowana większość delegatów zagłosowała za tym aby zakazać dzieciom stosowania zmieniających życie środków farma- kologicznych lub chirurgicznych związanych z interwencją w płeć. Również większość głosowała za rezolucją, aby Kanadyjczycy mogli mieć autonomię cielesną, jeśli chodzi o szczepionki i inne metody leczenia.
Jeśli chodzi o osoby transpłciowe, delegaci przegłosowali przeważającą większością plan przestrzeni otwartych tylko dla kobiet. Ma to zapewnić, że osoby transpłciowe będące biologicznymi mężczyznami nie będą miały dostępu do kobiecych szatni, toalet, kobiecych więzień czy schronisk.
Konwencja w Quebec City przyjęła także rezolucję o nakładaniu surowszych kar na przestępców seksualnych i pedofilów. Zdecydowana większość delegatów była zgodna, że przyszły rząd pod przewodnictwem Pierre’a Poilievre’a powinien stworzyć surowsze ustawodawstwo ograniczające pedofilię.
Z kolei w kwestii preferencyjnego zatrudniania mniejszości przez placówki oświatowe i badawcze delegaci przyjęli zasadę, że stanowiska finansowane ze środków federalnych powinny być obsadzane osobą o najlepszych kwalifikacjach, a nie na podstawie niezmiennych cech osobistych,
Niektórzy delegaci domagali się wykorzenienia ideologii wokizmu z uniwersytetów. A 81

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: