WAŻNA DATA DLA PRACOWNIKÓW BEZ STATUSU

Tą ważną datą jest 3.09.2019. Tego dnia ma nastąpić otwarcie procesu składania wniosków do Kanadyjskiego Kongresu Pracy (Canadian Labour Congress – CLC) o pobyt stały w ramach specjalnego programu dla pewnej grupy osób przebywających w Kanadzie nielegalnie. Ta data jest bardzo ważna, bo tego dnia zacznie się przyjmowanie przez CLC odpowiednich aplikacji, które następnie – po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez tenże Kongres – zostaną skierowane do dalszego rozpatrywania przez urząd imigracyjny. Wszystkie pozyskiwane na tym etapie informacje otrzymane o potencjalnych kandydatach i za pośrednictwem aplikacji będą poufne. Dostęp do nich będzie posiadać jedynie CLC.
Cała inicjatywa jest nowością budzącą wielkie zainteresowanie, ale może też rodzić szereg wątpliwości. Stąd też znajdujemy informację o nadaniu jej dużej wagi. A sprawa jest bardzo istotna, bo przecież dla wielu osób może otworzyć się droga do życia – jak to się mówi – po ludzku, z dostępem do OHIP-u, z możliwością wypracowania emerytury, do wszelkich przywilejów znanych stałym rezydentom. Warto więc będzie o to powalczyć.
Dla porządku przypomnę kilka ważnych spraw. Po pierwsze ten program absolutnie nie jest powszechną amnestią, lecz dotyczy imigrantów z określonych grup zawodowych, spełniających określone warunki. Po drugie w jego oparciu stały pobyt otrzyma 500 pracowników nielegalnie przedłużających pobyt, oczywiście wraz z ich rodzinami. Po trzecie program ten przewidziany jest obecnie na okres dwóch lat i czy będzie przedłużony nie wiadomo. Po czwarte, dotyczy on tylko GTA.
W poprzednich moich artykułach podałam, jacy pracownicy, z jakich grup zawodowych mają szansę skorzystać z tej drogi do Kanady. Kandydaci do dalszego rozpatrywania będą wybierani na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, czyli w kolejności wpłynięcia wniosku, który mogą składać wszyscy pracownicy sektora budowlanego bez względu na to, czy są związani zawodowo z tym działem gospodarczym. Identyfikacja i wydawanie zaświadczeń takowym wnioskodawcom ma być prowadzone w sposób bezstronny i sprawiedliwy. CLC zaangażowała prawnika imigracyjnego i personel pomocniczy specjalnie przeszkolony do przeprowadzenia całej tej inicjatywy. Dokonanie oceny i kwalifikacji przez CLC będzie bardzo ważne, przy czym na ostateczną decyzję kwalifikacyjną wśród wybranej grupy kandydatów trzeba będzie poczekać do nowego roku. Jednocześnie Kongres Pracy obiecuje, że zapewni bezpieczeństwo wszystkim wnioskodawcom, którzy zgłoszą się do wzięcia udziału w tej inicjatywie.
Na zakończenie chcę raz jeszcze przestrzec osoby zainteresowane tematem uzyskania stałego pobytu w ramach opisywanej przeze mnie inicjatywy CLC i Ministerstwa Imigracji przed różnymi naciągaczami. Wśród nich są niestety również zawodowcy. Dochodzą do nas informacje o rozpowszechnianiu w polonijnym środowisku wiadomości o planach amnestii dla nielegalnych. W dodatku niemalże powszechnej, obejmującej wszystkich nieudokumentowanych mieszkańców Kanady. Takiej „dobrej nowinie” najczęściej towarzyszy oferta pomocy. W związku z tym zalecamy wielką ostrożność, rozwagę i korzystanie z porad tylko sprawdzonych instytucji.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870