WARTO STARAĆ SIĘ O STAŁY POBYT W ONTARIO

Sprawą całkiem normalną życiowo jest szukanie różnych ułatwień i skrótów. Niestety nie zawsze są one najlepszymi drogami do wybranego celu.

Niejednokrotnie też przy poszukiwaniu tychże uproszczeń nie dostrzegamy różnych dobrych możliwości w programach wydawałoby się trudnych do realizacji lub po prostu zamykamy się na informację o nich. A niektóre z nich są – jak to się mówi – tuż za progiem.
Jakiś czas temu pisałam o uruchomieniu planów zwiększenia dynamiki rozwoju gospodarczego Ontario poprzez sprowadzanie pracowników zagranicznych i umożliwianie im starań o stały pobyt. Temat jest wciąż aktualny i bardzo interesujący, bo dający naprawdę duże szanse na osiedlenie się w tej prowincji. Jest tu mowa o Employers – Job Offers Stream.
Oczywiście są do spełnienia określone warunki, zarówno przez kandydatów na pracowników, jak i przez pracodawców. Stawiane wymagania wcale nie są zbyt wysokie i nie powinny dziwić, a tym bardziej blokować chęci starań o stały pobyt właśnie tą drogą. Pracodawcy starający się o zagranicznych pracowników muszą spełniać następujące warunki:
– Ich biznes musi być zlokalizowany w Ontario i być aktywnym w ciągu przynajmniej 3 ostatnich lat.
– Jeśli taka firma jest zlokalizowana w GTA, to musi wykazać się rocznymi obrotami w wysokości minimum 1 miliona, a poza GTA minimum 500 tysiącami dolarów.
– Biznes ten musi zatrudniać na etacie (na payroll) przynajmniej 5 a poza GTA przynajmniej 3 pracowników.
Jak widać nie są to wymagania bardzo wygórowane. Jeśli oczywiście właściciel danego biznesu ma wizje i plany rozwojowe oraz szuka dobrych pracowników zagranicznych. Poprzeczka oczekiwań wobec zatrudnianych obcokrajowców również nie jest wysoka. Wymagania są następujące:
– Oferta pracy w wymiarze minimum 30 godzin na tydzień ma być na okres bezterminowy.
– W kategorii Foreign Worker  with a Job Offer Stream oferta  pracy musi być z Grupy zawodowej 0, A lub B NOC, a w kategorii  In-Demand Skills Stream oferta z budownictwa lub rolnictwa, a także dla kierowców ciężarówek, pielęgniarek, instalatorów i serwisantów, rzeźników oraz niektórych pracowników pomocy domowej.
– Stawka zarobkowa, jaką ma otrzymywać pracownik musi być co najmniej średnia dla danego rejonu prowincji.
– W kategorii International Student Stream oferta pracy musi być na co najmniej minimum wynagrodzenia w danym rejonie.
Bardzo ważną, wartą rozważenia informacją jest to, że w kategorii Employer – Job Offer Stream dla grup zawodowych 0, A, B nie obowiązuje zdanie testu językowyego.
Zdaję sobie sprawę z tego, że szereg niewielkich firm z różnych powodów nie wykazuje zatrudnienia na etatach 5 pracowników w GTA i 3 poza, lecz na innych warunkach. Również, że w rocznych rozliczeniach obrotów – też z jakichś względów – nie osiąga wymaganych tym programem kwot. Ale też wiem, że można znaleźć takie biznesy, które spełnią te wymagania.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870