WARTO PRZEDŁUŻYĆ LEGALNY POBYT

Przedłużająca się pandemia wywołuje zniecierpliwienie, a także liczne dyskusje, wśród których nie brakuje opinii – jak zwykle zresztą w takich okolicznościach – „specjalistów” od wszystkiego. I chyba właśnie dzięki nim pewna część osób ulega niewłaściwym poradom. A wśród takowych chyba dominuje kształtowanie postawy biernego wyczekiwania na „pandemiczne poważne złagodzenie” przepisów prawa imigracyjnego. Ponownie tu i ówdzie „wieść gminna niesie”, że wszyscy obcokrajowcy, których koronawirus zatrzymał w Kanadzie będą mogli uzyskać status stałego rezydenta. No i jest w tym nieco prawdy, a mianowicie w określeniu ”będą mogli”. Jednak koniecznie należy tu dodać, że jeśli spełnią odpowiednie warunki określone prawidłowo dobranym programem imigracyjnym i właściwym jego wykorzystaniem.

Kolejny raz radzę, aby zadbać o legalność pobytu, a więc o przedłużenie otrzymanej wizy (turystycznej, pracowniczej, studenckiej). Pan- demia spowodowała, że została wprowadzona możliwość takiego przedłużenia również przez osoby, którym legalność pobytu skończyła się po 30 stycznia tego roku. Wszyscy tacy ludzie mogą złożyć odpowiedni wniosek (aplikację) o uzyskanie powrotu do ważnego, legalnego statusu. I można to uczynić do końca bieżącego roku. Z tej możliwości naprawdę warto skorzystać, by móc całkowicie legalnie tu przebywać. I warto tego dokonać jak najszybciej, nie czekając na lepsze czasy, pamiętając jednocześnie, że nielegalny status może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Do takich należy np. zakaz wjazdu do Kanady na określony czas (exclusion order), czy zatrzymanie na kilka dni lub dłużej w areszcie, sąd i deportacja.

W normalnych warunkach zagraniczni tymczasowi mieszkańcy Kanady mają zwykle 90 dni po wygaśnięciu ich wizy na złożenie wniosku do IRCC o jej przedłużenie. W wyniku panującej pandemii właśnie ten wymóg został zmieniony. Pod uwagę zostało wziętych szereg problemów, przed którymi stanęli właśnie tacy obcokrajowcy. Należały do nich zarówno np. problemy w skompletowaniu i dostarczeniu odpowiednich dokumentów, jak też i ich rozpatrywania, a także nawet ze znalezieniem lotów do miejsc stałego zamieszkania.

Tak więc osoby, którym ważność wizy skończyła się np. 15. lutego, 5. czerwca, czy skończy się 20. września,  będą mogły ją swobodnie przedłużyć. Oczywiście pod warunkiem, że spełniają wymagania dotyczące rodzaju statusu, o  którego przywrócenie się ubiegają.

Przypomnę, że wprowadzona zmiana zezwala również byłym posiadaczom zezwoleń na pracę, a ubiegających się o przywrócenie ważnego statusu w czasie oczekiwania na decyzję nadal pracować. Te osoby muszą oczywiście posiadać  ofertę pracy, złożyć wniosek o zezwolenie na pracę, poparty oceną wpływu na rynek pracy (LMIA) lub ofertą pracy zwolnioną od LMIA, powiadomić IRCC poprzez procedurę ustanowioną dla kwalifikujących się pracowników zagranicznych.

W tym miejscu radzę, aby w tej sprawie zgłaszać się do profesjonalnych konsultantów imigracyjnych, aby nie popełnić błędów w tych staraniach. Raz jeszcze powtórzę, że omawiane sprawy nie są przeprowadzane z tego przysłowiowego automatu.

                                                                                                           Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

mhmm, spędzasz tam wakacje?

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com