Ponownie wracam do tematu, który dotykam już jakiś czas. Mowa będzie o systemie Express Entry (EE), do zainteresowania którym wciąż zachęcam, gdyż jest to jedna z dobrych dróg do stałego pobytu. O wzroście zainteresowania nią świadczy chociażby podwyższenie poprzeczki wymagań wobec osób starających się wystartować poprzez EE. Ciągle jednak warto się z nią zmierzyć.
Przypomnę, że EE jest systemem punktowej oceny kwalifikacji na główne programy imigracyjne w kategorii ekonomicznej. Uzyskując wymaganą ilość punktów wnioskodawca otrzymywał zaproszenie (Invitation to Apply) do złożenia w ciągu 90 dni odpowiedniego wniosku w systemie EE. Dnia 26.06. ten czas skrócono do 60 dni. Przekroczenie tego terminu powoduje usunięcie profilu kandydata z systemu, czyli w określonym czasie trzeba złożyć wymagane dokumenty. Należy więc jak szybciej starać się uzyskać zaświadczenia o niekaralności z wszystkich krajów, w których po 18. roku życia przebywało się dłużej niż 6 miesięcy. Jeśli z któregoś kraju trudno jest szybko otrzymać ten dokument, wtedy należy poprosić urząd imigracyjny o przedłużenie terminu jego złożenia. Należy także jak najszybciej po otrzymaniu ITA wykonać badania lekarskie i zgromadzić dokumenty dotyczące wykształcenia i zatrudnienia. Dobrą informacją jest, że rozpatrywanie w EE ma trwać do 6 miesięcy.
Ciągle trwa zainteresowanie tym systemem i oczywiście selekcją kandydatów. Ostatnio przyznanych zostało 3.900 miejsc, a poprzeczka punktowa pozostała niemalże na tej samej wysokości 442 (wcześniej 440) punktów.
Nadal swoją sumę można powiększyć zdając jak najlepiej egzamin językowy. Dodatkowe punkty otrzymuje się też uzyskując zawodową licencję kanadyjską. Tę kwotę także powiększa posiadanie rodzeństwa mającego w Kanadzie status stałego rezydenta, lub rodzeństwo partnera/parterki. Dodatkowe punkty przyznawane są również za znajomość drugiego oficjalnego języka, czyli francuskiego, albo angielskiego.
Wybór kandydata nie jest jeszcze otwarciem drogi do stałego pobytu, ale niewątpliwie stanowi ważny krok w tym kierunku. Należy przy tym zauważyć, że w porównaniu z całym rokiem ubiegłym, kiedy warunki kwalifikacji były takie same, poprzeczka punktowa obecnie jest podobna. A ponieważ jeszcze są miejsca przydzielone na EE na ten rok, więc naprawdę warto poczynić starania w tym kierunku. Zacząć należy – ma się rozumieć – od dobrego zapoznania się z tą możliwością.
Pamiętajmy, że poprzez Express Entry może szukać szans niemalże każdy. Przede wszystkim należy to robić mądrze, z wykorzystaniem odpowiednich możliwości. Małe szanse (a często żadnych) mają ludzie pozostający na bakier z prawem kanadyjskim. I im bardziej, tym mniejsze. Te lżejsze sprawy mogą ulec przedawnieiu i można drogą oficjalną „wymazać“ je z kartoteki. Ale takich kandydatów jest naprawdę mało, a problemy biorą się z różnych innych rzeczy, o których warto porozmawiać z właściwym fachowcem od prawa imigracyjnego.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870