Raising of the Flag – National Independence Day of Poland

By |2019-11-14T11:51:13-05:00November 14th, 2019|Categories: Pisane z Pamięci|Tags: , |

Raising of the Flag - - National Independence Day of Poland 12 listopada, na tle błękitnego nieba i nobliwej ontaryjskiej Legislatury, na mroźnym wietrze załopotała Białoczerwona. Ceremonia honorowania ważnych wydarzeń z historii społeczności tworzących wielokulturową mozaikę Ontario poprzez podnoszenie Flagi przed Parlamentem jest piękną tradycją. Słowa uznania dla Pana Konsula Generalnego RP, K. Grzelczyka, dzięki staraniom [...]