Pro Memoria!

By |2019-09-05T12:04:53-04:00September 5th, 2019|Categories: Pisane z Pamięci|Tags: , , |

Pro Memoria! - "krzyż zabija i należy go usunąć z Giewontu". Jan Hartman, prof. UJ "Trudno nam zgodzić się z argumentacją, nie tylko Pana Profesora, ale także różnych osób i środowisk, dotyczącą realnego zagrożenia, jakie stwarza krzyż na Giewoncie. Góry są miejscem pięknym, ale także niebezpiecznym. Wszyscy, którzy przemierzają górskie szlaki, powinni mieć tego świadomość. W [...]