Październikowe wybory w Toronto

By |2019-10-03T13:17:48-05:00October 3rd, 2019|Categories: Kanada i my, WARTO PRZECZYTAC|Tags: , , |

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych zagranicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: 1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat 2) nie został [...]