Obowiązują nowe wnioski o polski paszport

By |2019-08-01T12:50:17-05:00August 1st, 2019|Categories: Kanada i my|Tags: , , |

Od 19 lipca weszly w życie nowe zasady skladania wniosków paszportowych w konsulatach poza granicami kraju. Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów paszportowych ma na celu dostosowanie wniosków do zmian, jakie wprowadziła ustawa wdrażająca RODO. Osoby ubiegające się o paszport mają podawać mniej danych niż obecnie. Wszystkie osoby planujące [...]