Abby Johnson odpowiada

Bohaterka filmu „Nieplanowane” stała się obiektem ataków lewicowych mediów, także w Polsce. Stawiają jej one zarzut karierowiczostwą i chęć zyskania popularności. – To Planned Parenthood zaczęło tę wojnę, nie ja – odpo- wiada Abby. W ostatnich dniach lewicowe media w Polsce ostro zaatakowały Abby Johnson, byłą menedżer kliniki aborcyjnej Planned Parenthood, która przeszła głęboką przemianę …

Abby Johnson odpowiada Read More »