Stop przemocy z bronią w ręku

By |2020-01-30T11:21:59-05:00January 30th, 2020|Categories: Pierwszej Strony, Travel, Food & more|Tags: , , |

Burmistrzowie Toronto, Brampton, Mississauga, Pickering i Markham złożyli wniosek pod wspólnym oświadczeniem, które zostało wydane po spotkaniu z przedstawicielami rządu federalnego i prowincji w urzędzie miasta Toronto we wtorek. Oświadczenie nawiązuje do potrzeby dalszych inwestycji rządowych, ale wyraźnie wyróżnia federalny rząd liberalny. Wzywa ich do „podjęcia działań” w sprawie przemocy z bronią ręku w nadchodzącym budżecie. [...]