Z Parany do Polski

By |2019-02-28T16:43:00-05:00February 28th, 2019|Categories: Travel, Food & more|Tags: , , , |

Co czwarta osoba narodowości polskiej nie mieszka w Polsce. Jednym z największych ośrodków polonijnych na świecie jest Brazylia, gdzie według różnych szacunków znajduje się od 1,5 do 3 milionów Polaków. Są oni głównie potomkami emigrantów z drugiej połowy XIX wieku. Starzejące się społeczeństwo jest jednym z głównych wyzwań z jakimi musi zmierzyć się polska gospodarka i [...]