Tragiczny kres Monarchii Św. Stefana

By |2019-06-20T15:19:20-05:00June 20th, 2019|Categories: Pisane z Pamięci|Tags: , , , |

4 czerwca zapisuje się w naszej historii najnowszej pamięcią o pierwszych, w miarę (na 35%) wolnych, wyborach w Polsce Ludowej, nadal pozostającej pod sowiecką kuratelą. W Gdańsku odbył się z tej okazji Festiwal Solidarności i przemówił, oczekiwany jak zbawca KE, D. Tusk! Co z tamtej, autentycznej solidarności nam pozostało? Dla totalnej, właśnie boleśnie przegranej, opozycji to [...]