W ubiegły weekend wyburzono charakterystyczny most dla pieszych w The Hospital for Sick Children w Toronto tym samym rozpoczynając pierwszą fazę poważnej przebudowy.
Zadaszona kładka nad Elizabeth Street, który został zbudowana w 1993 roku, łączyła główny budunek szpitala z budynkiem laboratoriów i instytutem badawczym. W 2022 r. nowy most połączy szpital z Centrum Wsparcia Pacjentów. CWP będzie 22-piętrowym budynkiem poświęconym edukacji, szkoleniom i administracji.
To pierwsza faza przebudowy projektu SickKids Project Horizon. Kolejnym etapem będzie Wieża Opieki nad Rodziną Petera Gilgana, projekt został niedawno przedstawiony dzięki 100 milionomdolarów darowizny przekazanej szpitalowi przez Petera Gilgana.
Ostatnim etapem będą remonty istniejącego szpitala.
Przebudowa stworzy więcej pomieszczeń szpitalnych, leczniczych i ambulatoryjnych i ostatecznie usprawni działanie szpitala.